ZAGREB

11.01.2012.

HOK: fiskalnim blagajnama narušava se neovisnost odvjetnika

Hrvatska odvjetnička komora (HOK) usprotivila se najavljenom uvođenju fiskalnih blagajni za odvjetnike, ustvrdivši da su tim prijedlogom povrijeđena načela iz međunarodnih dokumenata i konvencija koje je prihvatila Hrvatska, kao što je pravo i obveza odvjetnika da čuva profesionalnu tajnu.

porez

Prijedlogom za uvođenje fiskalnih blagajni, drže u HOK-u, narušena je neovisnost odvjetnika što je jedan od glavnih postulata obavljanja te profesije, a što je, navode, naglašeno i u pravilima krovne organizacije odvjetničkih komora EU-a (CCBE) koja obvezuju zakonodavce i vlade da štite interese odvjetničke profesije sukladno prihvaćenoj Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

HOK u današnjem priopćenju navodi da je CCBE u dopisima ministrima financija Slovenije i Bosne i Hercegovine u povodu uvođenja fiskalnih blagajni u tim zemljama naglasio da se fiskalne blagajne upotrebljavaju u komercijalnim djelatnostima, prvenstveno prodaji, a ne i u reguliranim profesijama kao što su odvjetnici i liječnici.

Komora se poziva i na odluku Ustavnog suda iz 2002. u kojoj je navedeno da je pravna pomoć kao strogo definirano zanimanje odvjetnika bitan činitelj pravne sigurnosti demokratske i pravne države, te predstavlja jedan od vidova djelovanja pravosuđa i uprave. Stajalište Ustavnog suda je da se pružanje pravne pomoći putem odvjetništva ne može shvatiti kao gospodarska djelatnost i zbog svoje specifičnosti ne može biti podvrgnuto zakonima ponude i potražnje na tržištu.

Specifična pravila struke, položaj odvjetništva čine bitno drugačijim od položaja gospodarskih djelatnosti na tržištu, čime se ono izdvaja od pravila koja vladaju u gospodarstvu u kojem je profit osnovni cilj djelovanja, navodi HOK.

Uvođenje fiskalnih blagajni, kao jednu od mjera rješavanja utaje poreza i sive ekonomije, najavio je jučer ministar regionalnog razvoja Branko Grčić, dodajući da bi blagajne obuhvatile grane gospodstva koje posluju s gotovinom poput trgovina, ugostiteljstva ili odvjetničkih ureda.