RIJEKA

11.05.2015.

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. - Objavljena revidirana GFI za 1Y 2014.

Temeljem odredbi članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN88/08), te u svezi s člankom 440. Zakona o tržištu kapitala, Uprava BRODOGRADILIŠTA VIKTOR LENAC d.d., Rijeka, Martinšćica bb (dalje Društvo) daje sljedeće priopćenje.

Brodogradilište Viktor Lenac

Godišnja revidirana izvješća Društva za period 01.01. - 31.12.2014. godine, dostupna su javnosti u cijelosti na internetskim stranicama Društva www.lenac.hr, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te su dostavljena Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Napomena o izvoru:
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Martinšćica bb, p.p 210
HR- 51000 Rijeka
telefon: +385 51 40 53 00
telefax: +385 51 21 71 75
email:  viktor.lenac@lenac.hr
web: http://www.lenac.hr