e-Konzultacije Grada Rijeke

09.11.2017.

Sudjelujte u Savjetovanju o novom tržnom redu na riječkim tržnicama

Grad Rijeka objavio je na stranicama e-konzultacija Savjetovanje sa zainteresranom javnošću o Nacrtu prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci.

Riječka placa, 29.05.2017.

Tržnim redom uređuje poslovanje na tržnicama (što se smije prodavati na tržnicama, tko ima pravo prodavati na tržnicama i pod kojim uvjetima), pravila ponašanja trgovaca i kupaca, vrijeme obavljanja djelatnosti tržnica te obveze tvrtke koja upravlja tržnicama.

Savjetovanje s javnošću na e-Konzultacijama Grada Rijeke ostaje otvoreno do 8. prosinca 2017. Svi zainteresirani građani u Savjetovanje se mogu uključiti ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje dostupan u online formi na stranici samog Savjetovanja o Tržnom redu ili slanjem prijedloga kroz servis za komentare koji je dostupan na istom mjestu. Temeljem pristiglih prijedloga i primjedbi, kreirat će se konačni Prijedlog Tržnog reda koji će se uputiti Gradskom vijeću na razmatranje, raspravu i usvajanje.

Razlozi donošenja novog Tržnog reda

Jedan od razloga zbog kojih se donosi novi Tržni red na tržnicama u Rijeci proizlazi iz činjenice da su posljednje izmjene i dopune Tržnog reda donesene „davne“ 2010. godine. Također, potreba iznalaženja novih odgovarajućih rješenja za pojedine situacije pojavljuje se i u svjetlu novog koncepta upravljanja prostorima tržnica na malo u Rijeci. A isto tako, i sami zakupci odnosno trgovci te predstavnici Mjesnog odbora Luka imali su određene prijedloge i sugestije vezane uz činjenicu da se djelatnost tržnica na malo organizira po novom konceptu.

Nova organizacija tržne djelatnosti

Naime, Gradsko vijeće je u ožujku ove godine donijelo Odluku kojom je gradskom trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. na neodređeno vrijeme, počevši od sredine srpnja ove godine, povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Rijeke.  Time je prihvaćen novi koncept upravljanja prostorima za ovu djelatnost i to kako bi se unaprijedilo dotadašnje stanje, a Društvo Rijeka plus d.o.o. je u međuvremenu preuzelo komunalnu djelatnost tržnice na malo i sada upravlja gradskim tržnicama.

U odnosu na Važeći Tržni red koji je donijelo je Gradsko vijeće 2007. godine, u Nacrtu novog dokumenta neke su odredbe prenesene, neke izmijenjene a neke posve novo-napisane. Ovaj nacrt o kojem je otvoreno Savjetovanje s javnošću podrazumijeva donošenje cjelovitog Tržnog reda, a ne samo izmjena ili dopuna.

Što se od građana očekuje?

Tržni red kao specifičan propis može biti zanimljiv za sve građane. Pogotovo se tiče kupaca i trgovaca na tržnicama u Rijeci, ali može se ticati i stanovnika koji žive u blizini lokacija tržnica. Građani se kroz tekst objavljenog Savjetovanja mogu upoznati s novom organizacijom tržne djelatnosti u Rijeci, mogu pročitati cijeli predloženi Nacrt Tržnog reda i uključiti se u njegovu izradu svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama. Neka od pitanja koja su kroz samo Savjetovanje ponuđena u cilju motiviranja građana na uključivanje su sljedeća: Smatrate li da su predložene odredbe Tržnog reda u skladu s Vašim očekivanjima koja imate kao korisnik tržnice, bilo kao kupac bilo kao trgovac? Biste li neke segmente tržne djelatnosti u Rijeci drugačije propisali i kako? S kojim ciljem? Što kao korisnici tržnice smatrate posebno važnim i bitnim u smislu da se treba propisati Tržnim redom?