Rijeka

13.07.2016.

Postavljeni prvi poluukopani spremnici namijenjeni za prikupljanje različitih vrsta otpada

Autor: Ivica Nikolac

Prvi poluukopani spremnici namijenjeni za prikupljanje različitih vrsta otpada postavljeni su ispred zgrade Luke Rijeka, Riva 1. Isti takvi spremnici postavit će se na još tri lokacije u centru grada čime će se znatno smanjiti potrošnja vremena, vozila, ljudstva, opreme i energenata potrebni za njihovo pražnjenje, a smanjit će se i neugodni mirisi. Ukupna vrijednost projekta poluukopanih spremnika iznosi 141.863,83 kn s PDV-om.

Postavljeni prvi poluukopani spremnici namijenjeni za prikupljanje različitih vrsta otpada

Komunalno društvo Čistoća d.o.o. u  suradnji s Gradom Rijekom je za potrebe građana postavilo prve poluukopane spremnike u Rijeci namijenjene prikupljanju preostalog i odvojenih vrsta otpada. Postavom poluukopanih spremnika nastavlja se projekt unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada i najavljuje stvaranje mreže poluukopanih spremnika u gustom urbanom tkivu Rijeke.

Prvi poluukopani spremnici u Rijeci nalaze se na lokaciji preko puta adrese Riva 1, na nogostupu neposredno prije autobusne postaje.

Poluukopani spremnici nisu novina u velikim gradovima, ali predstavljaju novost u zbrinjavanju otpada u Rijeci. Svrha im je povećanje efikasnosti usluge i očuvanje okoliša. Na lokalitetu na Rivi postavljena su tri spremnika volumena 3 m3 za odvojeno prikupljeni otpad (za staklo, papir, te zajednički za plastičnu, metalnu i tetra ambalažu, jednako obilježenih kao i Otpadnici na ulicama) te jedan spremnik volumena 5 m3 za preostali miješani otpad (također s prepoznatljivim vizualnim identitetom za ovu vrstu otpada). Spremnici su ukopani do polovice svoje visine u tlo, a svaki spremnik izrađen je od krutog vanjskog nepropusnog spremnika s ukrasnom zaštitom iznad tla, te unutarnjim nepropusnim spremnikom - vrećom koja se prema potrebi prazni.

Direktor komunalnog društva Čistoća Bojan Jurdana je kazao kako je prednost ove vrste spremnika njihov veći kapaciteti od nadzemnih, zbog čega ih je potrebno rjeđe prazniti, što ujedno znači manju potrošnju vremena, vozila, ljudstva, opreme i energenata. Osim toga, podzemnim skladištenjem osigurana je i niža temperatura koja višestruko usporava fermentaciju i razvoj neugodnih mirisa čime je poboljšana higijena prostora, onemogućen pristup životinjama (štetočinama) kao i pomicanje i prevrtanje posuda, što je čest problem za vrijeme vjetrovitih razdoblja u gradu Rijeci. Naravno, nije nevažno istaknuti da je potrebna i manja površina vrijednog gradskog prostora. Svaki spremnik ima dvije vreće, jednu koja se prilikom pražnjenja diže i čije se dno otvara kako bi se ispraznio otpad koji se nalazi u drugoj, plastičnoj vreći u koju se u suštini otpad i prikuplja.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako je Rijeka među prvima u Hrvatskoj postavila tzv eko otoke. Posljednjih godina intenzivno ulagalo u posebno obilježene spremnike za odvojeno prikupljanje otpada kakvih je nabavljeno preko 7.000 komada, uz provođenje edukativno-informativnih aktivnosti usmjerenih prema svim dobnim skupinama naših sugrađana, kako bi ih se potaklo na odvojeno odlaganje otpada i očuvanje okoliša.
 
Između ostalog izvedena je i rekonstrukcija Centralnog reciklažnog dvorišta Mihačeva draga te su nabavljena dva mobilna reciklažna dvorišta u kojima se besplatno može odlagati otpad. Nabavljeni su i kamioni za selektirano prikupljanje otpada pogonjeni na stlačeni prirodni plin čime se doprinosi smanjenju CO2, a uz njih dva električna portera, pet električnih bicikla IEV Cargomaster Light, Volkswvagen e-up! osobno vozilo s električnim pogonom.

Postavljanje poluukopanih spremnika nastavit će se u užem gradskom centru, na lokaciji Zanonove ulice i ulice Riva  te negdje na području Starog grada. „Postavljanje poluukopanih spremnika u centru grada je prilično zahtjevan posao jer su ulice preuske, a kada se  i pronađe odgovarajuća lokacija mora se za nju pribaviti i suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela jer je uži centra zgrada zaštićena spomenička zona“, kazao je gradonačelnik Obersnel te dodao kako svi napori koji se ulažu u unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja otpada neće uroditi plodom, ukoliko građani ne ulože malo osobnog truda i otpad odlažu selektirano u za to namijenjene posude.

Ukupna vrijednost projekta poluukopanih spremnika namijenjenih za prikupljanje različitih vrsta otpada postavljenih su ispred zgrade Luke Rijeka iznosi 141.863,83 kn s PDV-om.

Tagovi:
Sviđa se korisniku:

Ukupno <3: 1