Suzbijanje komaraca

21.05.2013.

Sudjelujmo zajedno u suzbijanju komaraca

Komarci su kukci koji, ovisno o vrsti i području, mogu prenositi zarazne bolesti. Za njihov razvoj neophodna je voda. Razvojni ciklus odvija se u četiri stadija; jajašce, ličinka, kukuljica te odrasli komarac. Jedino se odrasli komarac nalazi izvan vode.

Komarci napadaju

Ovisno o vrsti, mogu se razvijati u različitim tipovima voda, od čistih do izrazito zagađenih. Zato je za njihovo suzbijanje najbolji način uklanjanja svih vrsta prirodnih ili umjetnih retencija u kojima se zadržava voda.


Komarci mogu s jednog domaćina na drugog prenijeti različite mikroorganizme koji žive u krvi i krvnim stanicama. Ova karakteristika čini komarce vektorima zaraznih bolesti. U mnogim dijelovima svijeta prenosioci su mnogih teških i pogibeljnih bolesti kao što su malarija, žuta groznica, denga, filarijaza i arbovirusne groznice te encefalitisi. 
Osim potencijalne mogućnosti prijenosa zaraznih bolesti javnozdravstveni značaj komaraca za stanovništvo županije i turiste očituje se u njihovom molestiranju, tj. narušavanju čovjekova mira pri radu, rekreaciji ili odmoru, a ubodi izazivaju dermatološke posljedice koje mogu biti značajne. 
  
Suzbijanje komaraca
Na području Primorsko-goranske županije suzbijanje komaraca se provodi na sljedeći način: 
1. Edukacija od strane Zavoda putem
- edukativnih letaka
- edukativnog filma
- usmenih kontakata sa stanovništvom tijekom provođenja stručnog nadzora
- pisanog izvještaja o poduzimanju potrebnih sanacijskih mjera. 
2. Larvicidni tretman suzbijanja ličinki komaraca
Suzbijanje odraslih letećih jedinki komaraca je skupo i kratkotrajnog učinka. Suzbijanje komaraca mnogo je učinkovitije ako je usmjereno na njihove larve. Provodi se kemijskom metodom (insekticidima), fizičkom metodom (uklanjanje voda stajačica) i biološkom metodom (biološki insekticidi, ribice Gambusia holbrooki koje se hrane jajašcima, ličinkama i kukuljicama komaraca). 
3. Adulticidni tretman
Provođenje adulticidnog tretmana često je povezano s propustima u odrađivanju larvicidnog tretmana te predstavljaju njegovu nadopunu, a nikako osnovnu metodu u njihovom suzbijanju. Adulticidnim tretmanima ne suzbijaju se ličinke komaraca već samo odrasle leteće jedinke. Ukoliko se provede adulticidno suzbijanje, a prethodno nisu uklonjena ili larvicidno tretirana legla, iz njih će možda već sutra (ovisno o razvojnom stadiju ličinki) izaći nove generacije letećih jedinki. Stoga adulticidni tretmani nisu metoda koja će polučiti potrebne rezultate u suzbijanju komaraca. 
  
Kako možemo sami utjecati na smanjenje broja komaraca u našoj okolini?


Oko kuće i u okolišu često nepažnjom sami stvaramo uvjete za razvoj komaraca. Najdjelotvorniji način borbe protiv komaraca je pronaći i ukloniti mjesta razvoja komaraca – legla. 
Neophodno je:
- ukloniti nepotrebne predmete u kojima se može zadržavati voda (kade, bačve, kante, konzerve, gume i slično),
 - krupni otpad odlagati jedino na mjesta koja su za tu namjenu predviđena,
 - redovito (tjedno) prazniti i mijenjati vodu u posudama koje su u uporabi, a zadržavaju vodu,
 - različite spremnike za vodu prekriti poklopcem, folijom ili gustom mrežom,
 - održavati zelene površine, vrtove, otvorene bazene, ukrasna jezerca, fontane i sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje vode,
 - pravilno uskladištiti plovila (barke) na način da se prekriju ili se drže preokrenute, kako bi se spriječilo nakupljanje oborinske vode,
 - vulkanizeri i ostali koji prikupljaju i odlažu automobilske gume trebaju onemogućiti zadržavanje vode u gumama na način da se iste slože u obliku piramide i prekriju folijom.
 
Ovakvim pristupom imat ćemo manje komaraca u našem okolišu i manji unos insekticida u okoliš.

Izvor: Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ

Tagovi:
Dijelovi grada:
 • Banderovo
 • Belveder
 • Bivio
 • Brajda
 • Brašćine
 • Bulevard
 • Centar
 • Delta
 • Dolac
 • Drenova
 • Gornja Vežica
 • Gornji Zamet
 • Grbci
 • Hosti
 • Kantrida
 • Kozala
 • Krimeja
 • Krnjevo
 • Marčeljeva draga
 • Martinkovac
 • Mlaka
 • Orehovica
 • Pašac
 • Pećine
 • Pehlin
 • Podmurvice
 • Podvežica
 • Potok
 • Pulac
 • Rastočine
 • Rujevica
 • Školjić
 • Škurinje
 • Škurinjska draga
 • Srdoči
 • Stari grad
 • Sušačka draga
 • Sušak
 • Sveti Kuzam
 • Svilno
 • Trsat
 • Turnić
 • Vojak
 • Zamet