Volim Hrvatsku - volim Rijeku

23.04.2013.

Poziv na akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2013.

U okviru svojih programa rada za 2013. godinu, Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor". Zainteresirani građani mogu se prijaviti u sjedištima mjesnih odbora u periodu od 22. travnja do 10. svibnja 2013. godine, odnosno u Direkciju za mjesnu samoupravu i upravu, Trpimirova 2/IV. Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" dio je projekta "Volim Hrvatsku - volim Rijeku".

Poziv na akciju \"Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor\" u 2013.

Sve potrebne informacije i obavijesti mogu se dobiti radnim danom: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8,00 sati do 12,00 sati na slijedećim adresama:

 • za područje MO Banderovo-Rudolfa Tomšića 15, Rijeka, tel. 676- 050,672-365
 • za područje MO Belveder, Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 511- 522
 • za područje MO Brašćine Pulac, Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 511- 522
 • za područje MO Bulevard - Šetalište I. G. Kovačića 12, Rijeka, tel. 423- 602
 • za područje MO Draga - Draga Brig 24, Rijeka, tel. 458-270
 • za područje MO Drenova - Cvetkov trg 1, Rijeka, tel. 255-275
 • za područje MO Gornja Vežica - dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka, tel. 411- 514
 • za područje MO Gornji Zamet-Milice Jadranić 2, Rijeka, tel. 401-871, 268-100
 • za područje MO Grad Trsat - Šet. Joakima Rakovca 33, Rijeka, tel. 217-243
 • za područje MO Grbci - Dražička 4, Rijeka,  tel. 637- 741
 • za područje MO Kantrida - Lovranska 10, Rijeka, tel. 262- 854
 • za područje MO Kozala – Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 546- 412
 • za područje MO Mlaka - G. Duella 2, Rijeka, tel. 672-241
 • za područje MO Orehovica  - Kalina 2, Rijeka, tel. 459- 068, 637-741
 • za područje MO Pašac - Balda Fućka 39, Rijeka,  tel. 252- 530, 252-298
 • za područja MO Pećine -  J. P. Kamova 73, Rijeka, tel. 436- 233
 • za područje MO Pehlin - Pehlin 58, Rijeka, tel. 269- 617
 • za područje MO Podmurvice - Dubrovačka 2,  Rijeka tel. 672- 365
 • za područje MO Podvežica - Kvaternikova 58, Rijeka, tel. 437- 647
 • za područje MO Srdoči – Miroslava Krleže 4, Rijeka, tel. 624- 358
 • za područje MO Sv. Kuzam, Sveti Kuzam 19, Rijeka, tel. 251- 788, 458-270
 • za područje MO Svilno - Svilno 82, 51219 Svilno,  tel. 252- 298
 • za područje MO Škurinje  -  S. J. Bujkove 44, Rijeka, tel. 268-100
 • za područje MO Škurinjska Draga – Porečka 94, Rijeka, tel. 514-968
 • za područje MO Vojak – Mihanovićeva 1, Rijeka, tel. 422 – 328, 217- 243
 • za područje MO Zamet – Bože Vidasa bb, Rijeka, tel. 209- 270

Napomena: prijave se mogu dostavljati i na e-mail adrese mjesnih odbora, a u slučaju odsutnosti tajnika prijedlozi se mogu dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, Direkciji za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV ili na telefon 209-297 i 209-296.

Posebna napomena:
Građani koji žive u mjesnim odborima koji unutar svojih programa rada nemaju predviđenu akciju "Birajmo naj okućnicu, balkon ili prozor" (Brajda-Dolac, Centar-Sušak, Krimeja, Luka, Potok, Sveti Nikola, Školjić i Turnić), a žele učestvovati u akciji mogu svoje prijave dostaviti na tel: 209-296 ili 209-297 ili na e-mail: divna.pedic@rijeka.hr ili dragica.fadljevic@rijeka.hr.

Dijelovi grada:
 • Banderovo
 • Belveder
 • Bivio
 • Brajda
 • Brašćine
 • Bulevard
 • Centar
 • Delta
 • Dolac
 • Drenova
 • Gornja Vežica
 • Gornji Zamet
 • Grbci
 • Hosti
 • Kantrida
 • Kozala
 • Krimeja
 • Krnjevo
 • Marčeljeva draga
 • Martinkovac
 • Mlaka
 • Orehovica
 • Pašac
 • Pećine
 • Pehlin
 • Podmurvice
 • Podvežica
 • Potok
 • Pulac
 • Rastočine
 • Rujevica
 • Školjić
 • Škurinje
 • Škurinjska draga
 • Srdoči
 • Stari grad
 • Sušačka draga
 • Sušak
 • Sveti Kuzam
 • Svilno
 • Trsat
 • Turnić
 • Vojak
 • Zamet
Sviđa se korisniku:

Ukupno <3: 1