Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

21.06.2019.

Provedeno istraživanje o strateškom razvoju kulturnih i kreativnih industrija u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji

U okviru projekta „Diversity Mixer“, dijela programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, provedeno je istraživanje politika i praksi u kulturnim i kreativnim industrijama, prvo takve vrste u Hrvatskoj. Prema priopćenju TD-a Rijeka 2020, rezultati istraživanja predstavljaju izniman doprinos razumijevanju različitosti unutar kulturnih i kreativnih industrija, razumijevanju stavova i prijepora među samim akterima kulturnih i kreativnih industrija (KKI).

Osnovni ciljevi istraživačkog dijela projekta „Diversity Mixer“, objavljenog pod nazivom „Vrijeme i rizik proizvode kvalitetu; Elaborat sektorskog pristupa upravljanja različitošću u kulturnim i kreativnim industrijama Primorsko-goranske županije“, bili su ispitivanje postojećih praksi upravljanja različitošću u javnom i privatnom sektoru KKI na EU i lokalnoj razini; identificiranje njihovih funkcionalnih i manje funkcionalnih aspekata u kontekstu grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, te prijedlog promjena s ciljem adekvatnije primjene politika različitosti u okvirima KKI.

Uz pomoć intervjua, u kojima je sudjelovalo 108 ispitanika/ca, izdvojena su tri ključna aspekta poboljšanja upravljanja različitošću u okvirima KKI: prepoznavanje prepreka, sustavno njegovanje talenata, te strukturno ključno artikuliranje osnaživanja publike kako bi sam sektor KKI mogao napredovati.

U sklopu programskog pravca Kuhinja projekta EPK, u Rijeci će se od 12. do 14. rujna održati međunarodna konferencija „Diversity Mixer“, čija će osnovna tema biti različitost u polju sadržaja kulturnih i kreativnih industrija, a okupit će brojne znanstvenike, umjetnike i novinare.

Više o istraživanju i projektu Diversity Mixer dostupno je na portalu Rijeke 2020.