Priča o nastanku "Hrvatske književne enciklopedije"

30.01.2016.

Predstavljena knjiga "Rat za Enciklopediju" Velimira Viskovića

Autor: Zoran Krušvar

27. siječnja u 19 sati u antikvarijatu Ex libris održano je predstavljanje knjige "Rat za enciklopediju" Velimira Viskovića. Ova knjiga u izdanju kuće Vuković & Runjić, govori o nastanku "Hrvatske književne enciklopedije", polemikama, sukobima i pokušajima da se izdavanje "Hrvatske književne enciklopedije" spriječi ili oteža.

Predstavljena knjiga "Rat za Enciklopediju" Velimira Viskovića

O knjizi su, uz autora govorili Tonko Maroević i Nikola Petković, a pomogao im je i Aleksandar Mijatović. Velimir Visković kaže kako knjiga "Rat za Enciklopediju" polazi od činjenica, ali od njegove percepcije i interpretacije činjenica. Trudio se je, tvrdi, kritički osvrnuti i na svoje vlastite izjave iz tog vremena, iako nije sasvim siguran koliko je u tome uspio. Rasprava u Ex librisu doticala se polemika koje su se oko "Hrvatske književne enciklopedije" vodile, ali i mobinga te šikaniranja kojem su, prema Viskovićevom svjedočenju, bili izloženi njegovi suradnici i on sam. Više o knjizi autor je rekao za našu kameru.