Lokalni izbori 2017.

08.05.2017.

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke

U nastavku donosimo pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Lokalni izbori 2017

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja AKCIJA MLADIH - AM, ŽIVI ZID, SNAGA - STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA - SNAGA, ALTERNATIVA, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

 

AKCIJA MLADIH - AM
ŽIVI ZID
SNAGA - STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA - SNAGA
ALTERNATIVA
Nositelj liste: ANDREJ BRIŠČIK

Kandidatkinje/kandidati:

 1. ANDREJ BRIŠČIK; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, RASTOČINE 5; rođ. 26.12.1984; OIB: 67654028201; M
 2. VELJKO BALABAN; HRVAT; RIJEKA-DIO, BUJSKA 2; rođ. 07.07.1970; OIB: 16091130051; M
 3. TIHOMIR ČORDAŠEV; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, RAVNIK 2; rođ. 23.09.1982; OIB: 35617772358; M
 4. MIRJANA JUKIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, TIZIANOVA 21; rođ. 20.04.1970; OIB: 25568259249; Ž
 5. ANET TROPE; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ŠVALBINA 6; rođ. 24.07.1984; OIB: 12453829909; Ž
 6. MARIO ŠUPER; HRVAT; RIJEKA-DIO, PODPINJOL 31/A; rođ. 03.07.1967; OIB: 45290723093; M
 7. GORAN SIŠAK; HRVAT; RIJEKA-DIO, JELIĆEVA 7; rođ. 10.06.1986; OIB: 38916407061; M
 8. IRENA RELJAC; HRVATICA; RIJEKA-DIO, SVILNO 70; rođ. 09.02.1974; OIB: 82835033034; Ž
 9. VEDRAN VIVODA; HRVAT; RIJEKA-DIO, IVANA GROHOVCA 2; rođ. 16.08.1983; OIB: 75584590623; M
 10. MITAR VRSALOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, TONŽINO 23; rođ. 27.10.1975; OIB: 31581964113; M
 11. BOJAN HODAP; HRVAT; RIJEKA-DIO, VERE BRATONJE 30; rođ. 29.02.1988; OIB: 94151172589; M
 12. SINIŠA FERENČIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ZDRAVKA KUČIĆA 14; rođ. 25.06.1969; OIB: 33466964562; M
 13. TEA OPAČIĆ; SRPKINJA; RIJEKA-DIO, PAŠAC 35; rođ. 26.08.1988; OIB: 70512842206; Ž
 14. ŽELJKO ĐORĐEVIĆ; OSTALO; RIJEKA-DIO, ZAMETSKA 10; rođ. 10.08.1981; OIB: 57851814473; M
 15. ARMANDO PERKIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, BAŠTIJANOVA 35; rođ. 13.01.1988; OIB: 48923486042; M
 16. LIDIJA ZIMA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, KREŠIMIROVA 56; rođ. 20.06.1957; OIB: 60130028783; Ž
 17. SANJIN LONČARIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, FRANJE ČANDEKA 23/A; rođ. 11.06.1986; OIB: 86991335116; M
 18. JADRANKA HORVAT; HRVATICA; RIJEKA-DIO, IVANA MATRLJANA 45; rođ. 21.04.1970; OIB: 67819650834; Ž
 19. BOJAN ALEKSOVSKI; HRVAT; RIJEKA-DIO, POMERIO 31; rođ. 06.10.1987; OIB: 42485191705; M
 20. EDMOND TIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, BAŠTIJANOVA 14; rođ. 20.07.1972; OIB: 10395690170; M
 21. TINA RADENOVIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, VJENCESLAVA NOVAKA 7; rođ. 07.04.1992; OIB: 44633140518; Ž
 22. JASENKA SLAKO; HRVATICA; RIJEKA-DIO, KUMIČIĆEVA 41/B; rođ. 08.05.1978; OIB: 64430393260; Ž
 23. SANJIN BLAŽINIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, MIRKA JENGIĆA 25; rođ. 05.02.1993; OIB: 60423934160; M
 24. VELIMIR LAZAREVIĆ; SRBIN; RIJEKA-DIO, ŠVALBINA 8; rođ. 26.01.1940; OIB: 52367254178; M
 25. STELA REPEŠA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BRAĆE BAĆIĆ 22; rođ. 02.04.1989; OIB: 23298547535; Ž
 26. NIKOLINA MALJKOVIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, KRŠINIĆEVA 20; rođ. 19.12.1987; OIB: 78327049315; Ž
 27. NIVES LEVAR; HRVATICA; RIJEKA-DIO, DUBROVAČKA 1; rođ. 04.07.1963; OIB: 38343306733; Ž
 28. DAVID ĆEPIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, GEROVSKA 1; rođ. 09.03.1969; OIB: 04372785330; M
 29. LARISA ŠTEFANČIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, FIORELLA LA GUARDIE 19; rođ. 30.07.1988; OIB: 27119682764; Ž
 30. MARIN ČEHAJIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, SAVE JUGO BUJKOVE 6; rođ. 09.06.1981; OIB: 01638027506; M
 31. NATAŠA SLAVIĆ MUDROVČIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, RASTOČINE 6; rođ. 04.06.1986; OIB: 41381486400; Ž
 32. GABRIJELA TKALEC; HRVATICA; RIJEKA-DIO, DRENOVSKI PUT 20; rođ. 25.03.1954; OIB: 61552077825; Ž
 33. DANIJELA SAKIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, FRANJE MATKOVIĆA 17; rođ. 18.05.1986; OIB: 45638571483; Ž
 34. IVANA ČAJIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, PRIMORSKA 1/B; rođ. 24.06.1983; OIB: 07520751821; Ž
 35. JANA HEDER; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ŠETALIŠTE TRINAESTE DIVIZIJE 57; rođ. 10.05.1990; OIB: 38922613799; Ž

 

 

Predsjednik

Gradskog izbornog povjerenstva

grada Rijeke

Vlado Bosner, v.r.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVOJE BURIĆ, MARINKO KOLJANIN, MORANA JOKIĆ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: HRVOJE BURIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. HRVOJE BURIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, SLAVKA KRAUTZEKA 77/A; rođ. 31.03.1967; OIB: 35894555740; M
 2. MARINKO KOLJANIN; HRVAT; RIJEKA-DIO, STARI VOLJAK 2; rođ. 17.11.1957; OIB: 76457543673; M
 3. MORANA JOKIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, MARINA DRŽIĆA 9; rođ. 07.07.1982; OIB: 99181681328; Ž
 4. JOSIP KUKULJAN; HRVAT; RIJEKA-DIO, RASTOČINE 4; rođ. 25.02.1972; OIB: 71380516961; M
 5. IVANA FRANČULA MODRČIN; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BUJSKA 15; rođ. 16.07.1965; OIB: 33308003750; Ž
 6. BORIS MIJOLOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, KUMIČIĆEVA 20; rođ. 22.02.1951; OIB: 44183450876; M
 7. MILENA ŽITINIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANTUNA BARCA 3/A; rođ. 29.06.1976; OIB: 98041182986; Ž
 8. KREŠIMIR MODRIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ALEKSANDRA MAMIĆA 4; rođ. 21.01.1972; OIB: 59902439047; M
 9. SILVANA VOZILA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BRAĆE MONJAC 9; rođ. 27.10.1964; OIB: 58132577171; Ž
 10. IVICA ŽUŽA; HRVAT; RIJEKA-DIO, LUKOVIĆI 10/C; rođ. 15.12.1973; OIB: 69503919584; M
 11. JASMINA KIŠ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, DEVETNAESTE UDARNE DIVIZIJE 3; rođ. 15.01.1978; OIB: 36507128145; Ž
 12. ARSEN ŠEBALJ; HRVAT; RIJEKA-DIO, SELINARI 11; rođ. 14.04.1970; OIB: 64229627394; M
 13. LENKA OREŠKOVIĆ MEDIĆ; HRVATICA; RIJEKA, BRAĆE CETINA 4; rođ. 04.08.1981; OIB: 47408619072; Ž
 14. RADOVAN MANDIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, GORANSKA 24; rođ. 21.09.1977; OIB: 95339594413; M
 15. MIA BJELKANOVIĆ ŽUNIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, FIORELLA LA GUARDIE 11; rođ. 25.04.1989; OIB: 04305585150; Ž
 16. ŠEMSI BELJULJI; ROM; RIJEKA-DIO, ANTUNA BARCA 3; rođ. 12.09.1972; OIB: 81480237057; M
 17. HALIMA PODRUG; HRVATICA; RIJEKA-DIO, HAHLIĆ 27; rođ. 09.04.1960; OIB: 00409261978; Ž
 18. NIKŠA STJEPIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ANTUNA BARCA 3; rođ. 01.08.1970; OIB: 32234718970; M
 19. BOGDANA JOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, IVANA ĆIKOVIĆA BELOG 8/B; rođ. 15.06.1950; OIB: 52780199552; Ž
 20. ANTO ZOVKO; HRVAT; RIJEKA-DIO, MIHANOVIĆEVA 37; rođ. 24.07.1953; OIB: 27611892623; M
 21. SANDRA ROPAC; HRVATICA; RIJEKA-DIO, RASTOČINE 4; rođ. 16.06.1968; OIB: 49959899196; Ž
 22. IVAN DIDOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, BOŽE STARCA JURIĆEVA 7; rođ. 08.06.1970; OIB: 60095315198; M
 23. KARMELIJA PAVIČIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, KRANJČEVIĆEV KLANAC 7; rođ. 17.07.1965; OIB: 31137978687; Ž
 24. VLADIMIR ROGULJIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, MIHANOVIĆEVA 38; rođ. 26.11.1956; OIB: 13037629372; M
 25. DARKO KAVAIN; HRVAT; RIJEKA-DIO, DRAGE GERVAISA 64; rođ. 15.10.1967; OIB: 29396732031; M
 26. GIULIANA KOMADINA; TALIJANKA; RIJEKA-DIO, LJUBLJANSKA CESTA 14/D; rođ. 04.01.1958; OIB: 47266868694; Ž
 27. DAMIR MIRIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, SLAVKA KRAUTZEKA 51/ 001; rođ. 27.09.1957; OIB: 23339782140; M
 28. VJERA VUKMAN; HRVATICA; RIJEKA-DIO, PIONIRSKA 2; rođ. 11.07.1952; OIB: 45924638133; Ž
 29. IVAN TORIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ANTE KOVAČIĆA 24; rođ. 19.07.1982; OIB: 58512013540; M
 30. ANA MOROVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, MORETTIEV PROLAZ 3; rođ. 08.07.1980; OIB: 26350104110; Ž
 31. DOMAGOJ ZUBOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ANDREE BENUSSIA 6; rođ. 08.09.1973; OIB: 12223551247; M
 32. NATAŠA MARAVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BRAĆE STIPČIĆ 31/A; rođ. 17.09.1968; OIB: 82472482860; Ž
 33. MARIJA BAN; MAKEDONKA; RIJEKA-DIO, BRAĆE BAĆIĆ 26; rođ. 22.06.1944; OIB: 25652913829; Ž
 34. NEDA KUKULJAN; HRVATICA; RIJEKA-DIO, SVILNO 87; rođ. 14.10.1943; OIB: 61999385682; Ž
 35. ALEN BUTORAC; HRVAT; RIJEKA-DIO, RATKA PETROVIĆA 25; rođ. 31.12.1970; OIB: 95399973533; M
 

Predsjednik

Gradskog izbornog povjerenstva

grada Rijeke

Vlado Bosner, v.r..

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja ANTONIO DRAŽOVIĆ, MILIVOJ ANTOLOVIĆ, DOLORES STARČEVIĆ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ANTONIO DRAŽOVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. ANTONIO DRAŽOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, JANKA POLIĆA KAMOVA 11; rođ. 16.09.1991; OIB: 14695176522; M
 2. MILIVOJ ANTOLOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, STARI VOLJAK 4/A; rođ. 17.10.1965; OIB: 18133096509; M
 3. DOLORES STARČEVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BRAĆE FUĆAK 14; rođ. 11.02.1972; OIB: 33881660501; Ž
 4. ALEKSANDAR HAĐALIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, MIRKA FRANELIĆA 1; rođ. 06.07.1978; OIB: 62993757051; M
 5. JAN NEMRAVA; HRVAT; RIJEKA-DIO, BRCA 16; rođ. 13.05.1986; OIB: 73521908621; M
 6. MARIJA TOMLJENOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, KASTAVSKA 7; rođ. 17.04.1980; OIB: 80089441875; Ž
 7. LARA PAVLIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANTE KOVAČIĆA 24; rođ. 11.09.1997; OIB: 96900197422; Ž
 8. JASNA IMGRUND; HRVATICA; RIJEKA-DIO, GIUSEPPEA CARABINA 11; rođ. 26.12.1981; OIB: 89782127099; Ž
 9. DUBRAVKA ZAHARIJA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, MIRKA FRANELIĆA 1; rođ. 15.04.1961; OIB: 08977359243; Ž
 10. MARIN MARKOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, PAŠAC 71/C; rođ. 03.01.1997; OIB: 44848793679; M
 11. GORAN LJUBOJEVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, FRANJE ČANDEKA 23/B; rođ. 20.03.1993; OIB: 00676077075; M
 12. DAMIR MORANKIĆ; TALIJAN; RIJEKA-DIO, LIPA 40/E; rođ. 23.04.1976; OIB: 93491514022; M
 13. STJEPAN JEDVAJ; HRVAT; RIJEKA-DIO, FRANE MLADENIĆA 1; rođ. 15.02.1932; OIB: 81728989787; M
 14. REBECCA PAVLIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, RIKARDA KATALINIĆA JERETOVA 1; rođ. 15.12.1990; OIB: 80384010903; Ž
 15. VJEKOSLAV MORANKIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, LIPA 40/E; rođ. 18.01.1936; OIB: 02901902088; M
 16. ZORA JEDVAJ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, FRANE MLADENIĆA 1; rođ. 18.06.1934; OIB: 23569021645; Ž
 17. DAVID BASTIJANČIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, BOŠKET 12; rođ. 26.05.1991; OIB: 12663568391; M
 18. DRAGUTIN PRAŠČEVIĆ; CRNOGORAC; RIJEKA-DIO, MAROHNIĆEVA 4; rođ. 04.05.1940; OIB: 57707954144; M
 19. NADA OMEROVIĆ; SLOVENKA; RIJEKA-DIO, GIUSEPPEA DUELLE 10; rođ. 03.02.1969; OIB: 02306023279; Ž
 20. LARISA BAČIĆ KRALJEVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, TRINAJSTIĆEVA 8; rođ. 11.06.1969; OIB: 80910190811; Ž
 21. RADMILA PAVLIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANTE KOVAČIĆA 24; rođ. 17.04.1966; OIB: 72113234210; Ž
 22. ZORAN MAĆEŠIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, KUMIČIĆEVA 41/A; rođ. 24.02.1980; OIB: 12934863045; M
 23. VEDRANA ZAHARIJA; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, MIRKA FRANELIĆA 1; rođ. 20.05.1991; OIB: 31245673973; Ž
 24. TAMARA STARČEVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BRAĆE FUĆAK 14; rođ. 19.03.1975; OIB: 54019995017; Ž
 25. ALEN VUJNOVIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, SLAVKA KRAUTZEKA 95; rođ. 11.01.1987; OIB: 39352483938; M
 26. IGOR PAVLIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ANTE KOVAČIĆA 24; rođ. 10.05.1966; OIB: 61757076124; M
 27. ANTEA AJBEK; HRVATICA; RIJEKA-DIO, PIONIRSKA 23; rođ. 17.11.1991; OIB: 25989755108; Ž
 28. ĐURO PANDŽA; HRVAT; RIJEKA-DIO, BRAĆE PAVLINIĆ 22/B; rođ. 23.07.1967; OIB: 26937341173; M
 29. DEAN LALEVIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, JANKA POLIĆA KAMOVA 34; rođ. 17.08.1980; OIB: 56204314712; M
 30. GORAN GAĆINOVIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, KUMIČIĆEVA 3/B; rođ. 26.06.1981; OIB: 15412198293; M
 31. IVICA LUKIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ZAMETSKOG KORENA 14/B; rođ. 28.02.1949; OIB: 35528937169; M
 32. BRANKO BRANISLAV POPOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ŽRTAVA FAŠIZMA 2; rođ. 02.02.1974; OIB: 50449591541; M
 33. NATAŠA BAČIĆ KUŠPILIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, TRINAJSTIĆEVA 8; rođ. 19.09.1971; OIB: 18010964483; Ž
 34. DAMIR JURČIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ANTUNA MIHIĆA 2; rođ. 14.12.1966; OIB: 11821176464; M
 35. VARVARA MANESTAR; HRVATICA; RIJEKA-DIO, VINKA BENCA 4/A; rođ. 07.05.1961; OIB: 70819473517; Ž
 

Predsjednik

Gradskog izbornog povjerenstva

grada Rijeke

Vlado Bosner, v.r.

 

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: mr. sc. KRISTIJAN STANIČIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. mr. sc. KRISTIJAN STANIČIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, DRAGE ŠĆITARA 5; rođ. 01.10.1973; OIB: 80726996870; M
 2. LUCIAN VUKELIĆ, dr. med.; HRVAT; RIJEKA-DIO, LAGINJINA 4; rođ. 26.01.1963; OIB: 22848226905; M
 3. IVONA MILINOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, PETRA JURČIĆA 6; rođ. 28.07.1987; OIB: 33017647260; Ž
 4. FILIPA CAPAN, mag. oec.; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, KURIRSKI PUT 20; rođ. 08.01.1991; OIB: 90676369817; Ž
 5. JOSIP OSTROGOVIĆ, mag. oec.; HRVAT; RIJEKA-DIO, MATIJE GUPCA 12; rođ. 21.11.1978; OIB: 39559681595; M
 6. DAMIR POPOV; HRVAT; RIJEKA-DIO, FUŽINSKA 39; rođ. 25.07.1957; OIB: 54390435362; M
 7. DOBRICA RONČEVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, LUKI 20; rođ. 17.03.1967; OIB: 04986436157; M
 8. TOMISLAV CAR; HRVAT; RIJEKA-DIO, MILANA RUSTANBEGA 20; rođ. 15.12.1956; OIB: 12261531063; M
 9. IVAN MENCER; HRVAT; RIJEKA-DIO, JANKA POLIĆA KAMOVA 95/A; rođ. 21.08.1947; OIB: 98334236512; M
 10. ISMET MEŠANOVIĆ; BOŠNJAK; RIJEKA-DIO, BRAĆE BRANCHETTA 1; rođ. 14.11.1952; OIB: 62953016258; M
 11. GRGO MARTINOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, MATE BALOTE 23; rođ. 05.11.1966; OIB: 81920421296; M
 12. LJILJANA NEKIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANTUNA BARCA 3/C; rođ. 13.12.1954; OIB: 19336415347; Ž
 13. MARIJAN MIHAJIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ZAMETSKOG KORENA 42/E; rođ. 12.06.1972; OIB: 63612508912; M
 14. MARIJA KRAPIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BORIK 2; rođ. 29.05.1988; OIB: 39984754181; Ž
 15. DARINKO PAPIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ŠVALBINA 6; rođ. 30.06.1969; OIB: 36794716122; M
 16. ANTONIJA MARKOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, MEDOVIĆEVA 16; rođ. 13.06.1977; OIB: 91462305455; Ž
 17. MLADEN IVOŠIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, MILUTINA BARAČA 3; rođ. 11.01.1951; OIB: 06718596844; M
 18. IVAN BOGDANIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, BARETIĆEVO 13/ 011; rođ. 22.11.1953; OIB: 41545947411; M
 19. DENIS LOPAC; HRVAT; RIJEKA-DIO, BRAĆE HLAČA 9; rođ. 01.01.1975; OIB: 96766786324; M
 20. MARIJAN BAČIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, FRANJE BELULOVIĆA 8; rođ. 04.10.1971; OIB: 15812435964; M
 21. IVO PEKIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, FRANJE BELULOVIĆA 22; rođ. 19.10.1993; OIB: 29615559177; M
 22. GORDANA GRUBIŠIĆ; SRPKINJA; RIJEKA-DIO, RATKA PETROVIĆA 26; rođ. 04.06.1966; OIB: 76481424232; Ž
 23. SONJA DERONJA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BRAĆE BAĆIĆ 8; rođ. 22.11.1991; OIB: 44843174177; Ž
 24. ZVONKO ČAPKO; HRVAT; RIJEKA-DIO, SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 6; rođ. 01.12.1963; OIB: 53734406746; M
 25. ŠTEFICA JAGIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANDRIJE PERUČA 2/A; rođ. 06.12.1960; OIB: 86801348810; Ž
 26. ORLANDO ORTILE; HRVAT; RIJEKA-DIO, RASTOČINE 6; rođ. 02.02.1944; OIB: 43030912315; M
 27. DEAN CAPUT; HRVAT; RIJEKA-DIO, EDE JARDASA 21; rođ. 09.04.1978; OIB: 99856580327; M
 28. ELIZABETA MARGITIĆ MIHELEC; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANTE KOVAČIĆA 22; rođ. 29.05.1969; OIB: 85908011540; Ž
 29. VEDRAN BROZOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, EMILIJA RANDIĆA 14; rođ. 25.02.1981; OIB: 91390272915; M
 30. ANA ČANČAREVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, KVARNERSKA 25; rođ. 06.11.1990; OIB: 89243757986; Ž
 31. KATARINA RADOŠ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, DALMATINSKA 5; rođ. 25.02.1975; OIB: 89681919524; Ž
 32. ZORA TOMLJANOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANTUNA BARCA 10/C; rođ. 05.03.1947; OIB: 95276154857; Ž
 33. SANDRA BLAŽEVAC; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ZVONIMIROVA 66; rođ. 10.05.1996; OIB: 76327319205; Ž
 34. LUCIJA LERGA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, EUGENA KOVAČIĆA 15; rođ. 02.09.1992; OIB: 77454821658; Ž
 35. ŽELJKA MATKOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, SRDOČI 35/E; rođ. 09.08.1961; OIB: 90153224038; Ž
 

Predsjednik

Gradskog izbornog povjerenstva

grada Rijeke

Vlado Bosner, v.r.

 

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE - ARS, STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA HRVATSKE, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE - ARS
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA HRVATSKE
Nositelj liste: PERO LUČIN

Kandidatkinje/kandidati:

 1. PERO LUČIN; HRVAT; RIJEKA-DIO, VRTLARSKI PUT 35/ 001; rođ. 26.05.1962; OIB: 28831142331; M
 2. JURAJ BUKŠA; HRVAT; RIJEKA-DIO, PLETENCI 4/ 004; rođ. 13.05.1975; OIB: 12074136487; M
 3. ANDREJ POROPAT; HRVAT; RIJEKA-DIO, JANKA POLIĆA KAMOVA 63; rođ. 28.10.1980; OIB: 45927153262; M
 4. ALJOŠA BRATUŠA; HRVAT; RIJEKA-DIO, PEHLIN 74; rođ. 12.08.1978; OIB: 42225944688; M
 5. JANA SERTIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ŠENOINA 7; rođ. 13.03.1984; OIB: 79395360848; Ž
 6. SENAD DURAKOVIĆ; BOŠNJAK; RIJEKA-DIO, JOŽE VLAHOVIĆA 9; rođ. 28.07.1961; OIB: 23187330957; M
 7. DARIO BOGNOLO; TALIJAN; RIJEKA-DIO, CAMBIERIEVA 11; rođ. 04.05.1954; OIB: 50221610252; M
 8. TANJA VUKOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BITORAJSKA 6; rođ. 06.04.1979; OIB: 00354150459; Ž
 9. RENATA TOMIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANTE KOVAČIĆA 7; rođ. 31.12.1970; OIB: 17380707150; Ž
 10. DUNJA KRANJAC GREGOROVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, PETRA JURČIĆA 4; rođ. 11.02.1981; OIB: 09712925081; Ž
 11. TAMARA ŠOIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, DRAGE GERVAISA 39; rođ. 18.10.1966; OIB: 84215794092; Ž
 12. ZORKA ĆOSO; HRVATICA; RIJEKA-DIO, FUŽINSKA 47; rođ. 26.11.1954; OIB: 15656388661; Ž
 13. MARIN FILČIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ZVONIMIROVA 16; rođ. 28.11.1986; OIB: 84036929910; M
 14. GORDAN PAVLIN; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, MILANA SMOKVINE TVRDOG 6; rođ. 27.07.1983; OIB: 28361876022; M
 15. DAMIR KUBINEK; HRVAT; RIJEKA-DIO, BRAĆE BAĆIĆ 4; rođ. 29.03.1955; OIB: 52578185878; M
 16. JASNA BOGUNOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, SIMONETTIEVA 5; rođ. 22.10.1963; OIB: 14585785892; Ž
 17. EKREM BUDIMLIĆ; BOŠNJAK; RIJEKA-DIO, IVEKOVIĆEVA 1; rođ. 31.05.1960; OIB: 95215415757; M
 18. LADISLAV FUĆAK; HRVAT; RIJEKA-DIO, PAŠAC 10/A; rođ. 28.09.1946; OIB: 19165155606; M
 19. VESNA BAN; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ZDRAVKA KUČIĆA 37; rođ. 03.09.1955; OIB: 35836778783; Ž
 20. SNEŽANA NAPRTA; SRPKINJA; RIJEKA-DIO, BOK 16/A; rođ. 03.05.1966; OIB: 45958421607; Ž
 21. BLANKA HAVELKA; ČEHINJA; RIJEKA-DIO, GROMAČA 6; rođ. 14.10.1963; OIB: 34954258753; Ž
 22. DEIZI ŠTIMAC; HRVATICA; RIJEKA-DIO, JANEZA TRDINE 1; rođ. 16.08.1961; OIB: 91949428539; Ž
 23. NIKICA LENAC; HRVAT; RIJEKA-DIO, IVANA ĆIKOVIĆA BELOG 22; rođ. 19.10.1976; OIB: 06963183976; M
 24. MARIJA BUT; HRVATICA; RIJEKA-DIO, PETRA JURČIĆA 5; rođ. 23.08.1943; OIB: 83346709776; Ž
 25. VLADIMIR SROK; HRVAT; RIJEKA-DIO, DRAGE ŠĆITARA 6; rođ. 16.11.1972; OIB: 38720396883; M
 26. DORIS KUŠIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, DRAGE ŠĆITARA 2; rođ. 26.12.1982; OIB: 65908896261; Ž
 27. PAOLA MATAIJA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, RASTOČINE 5; rođ. 25.02.1994; OIB: 57039355853; Ž
 28. VIKTOR MERLE; HRVAT; RIJEKA-DIO, MILANA SMOKVINE TVRDOG 5; rođ. 20.10.1942; OIB: 49187860399; M
 29. IGOR MIRIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, DREŽNIČKA 6; rođ. 16.03.1990; OIB: 27693904230; M
 30. MIOMIRA MILOVANOVIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, RADE ŠUPIĆA 1; rođ. 30.01.1973; OIB: 74319888798; Ž
 31. IBRAHIM RUŽNIĆ; BOŠNJAK; RIJEKA-DIO, MIHOVILIĆI 22/A; rođ. 10.01.1956; OIB: 36450707178; M
 32. ANDRIJANA MARTINOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, AVELINA TURKA 12; rođ. 15.12.1981; OIB: 58172437875; Ž
 33. ISMET AVDIĆ; BOŠNJAK; RIJEKA-DIO, ANTE KOVAČIĆA 22; rođ. 06.06.1959; OIB: 47544166227; M
 34. MILENA MILIH; HRVATICA; RIJEKA-DIO, JANKA POLIĆA KAMOVA 22; rođ. 27.05.1953; OIB: 08353552108; Ž
 35. SANDRO VIZLER; HRVAT; RIJEKA-DIO, ĆIĆARIJSKA 6; rođ. 03.11.1981; OIB: 36817888995; M
 

Predsjednik

Gradskog izbornog povjerenstva

grada Rijeke

Vlado Bosner, v.r.

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja LISTA ZA RIJEKU - RI, PAMETNO, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

 LISTA ZA RIJEKU - RI
PAMETNO
Nositelj liste: DANKO ŠVORINIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. DANKO ŠVORINIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, EDE JARDASA 26; rođ. 11.04.1973; OIB: 15666561569; M
 2. PREDRAG MILETIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ŽRTAVA FAŠIZMA 2; rođ. 13.05.1961; OIB: 19418658664; M
 3. SANDI BASIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, BRDO 13; rođ. 07.01.1980; OIB: 17185168508; M
 4. DAMIR RADULIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, IVANA ŽORŽA 50; rođ. 14.08.1968; OIB: 11222984583; M
 5. LAURA MARCHIG-ŠESNIĆ; TALIJANKA; RIJEKA-DIO, CAMBIERIEVA 9; rođ. 02.07.1962; OIB: 12972702908; Ž
 6. MIRJANA KAZIJA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ŠETALIŠTE TRINAESTE DIVIZIJE 21; rođ. 10.11.1961; OIB: 84747372174; Ž
 7. HENRIET BILANDŽIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, VIDIKOVAC 40; rođ. 19.09.1975; OIB: 62039564451; Ž
 8. BORIS DUDAŠ; RUSIN; RIJEKA-DIO, DRAGE ŠĆITARA 3; rođ. 01.12.1967; OIB: 88792981224; M
 9. FILIP JAKOVAC; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, BAŠTIJANOVA 26; rođ. 22.10.1989; OIB: 61225451209; M
 10. ZVONIMIR GRŽETA; HRVAT; RIJEKA-DIO, FRANJE RAČKOGA 30; rođ. 02.11.1956; OIB: 87466253607; M
 11. LUCIO SLAMA; TALIJAN; RIJEKA-DIO, MAROHNIĆEVA 4; rođ. 16.06.1964; OIB: 18923721647; M
 12. KRISTIJAN LENAC; HRVAT; RIJEKA-DIO, LUKOVIĆI 8/A; rođ. 21.11.1972; OIB: 33236359966; M
 13. MILAN POPADIĆ; SRBIN; RIJEKA-DIO, VERE BRATONJE 23; rođ. 20.09.1951; OIB: 43619849039; M
 14. MLADEN PANTAR; HRVAT; RIJEKA-DIO, ZAGREBAČKA 1; rođ. 30.11.1952; OIB: 12999236628; M
 15. IVANA PRANJIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, WENZELOVA 2; rođ. 24.01.1981; OIB: 35103224371; Ž
 16. ANJA RUMAC; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BRAĆE FUĆAK 5; rođ. 19.04.1981; OIB: 59979429897; Ž
 17. ALEN KULUNDŽIĆ JURANIĆ; TALIJAN; RIJEKA-DIO, LAGINJINA 8; rođ. 17.12.1971; OIB: 30806949304; M
 18. DARIO KOS; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ANTUNA BARCA 10/A; rođ. 26.08.1989; OIB: 94788383474; M
 19. DARKO CVITKOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, KORZO 23; rođ. 15.01.1956; OIB: 60883112612; M
 20. ELENA DORČIĆ-SPATOLA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, LUKI 17; rođ. 09.08.1945; OIB: 30925481453; Ž
 21. SANDRO ARRIGONI; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 2/ 005; rođ. 04.05.1963; OIB: 58231497300; M
 22. FRANCO PINES; TALIJAN; RIJEKA-DIO, BARTOLA KAŠIĆA 22; rođ. 05.01.1986; OIB: 53951642909; M
 23. TICIANA DABOVIĆ; TALIJANKA; RIJEKA-DIO, MIRKA JENGIĆA 7; rođ. 30.05.1959; OIB: 29476165806; Ž
 24. IVA GAŠPARAC LENAC; HRVATICA; RIJEKA-DIO, LUKOVIĆI 8/A; rođ. 23.04.1977; OIB: 92109557567; Ž
 25. IGOR LINARDIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, FRANCA PREŠERNA 44; rođ. 18.03.1981; OIB: 09618515738; M
 26. JASNA ARRIGONI; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 2/ 005; rođ. 23.07.1961; OIB: 93173469078; Ž
 27. MAŠA BOSTJANČIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, RADNIČKA 10; rođ. 08.08.1987; OIB: 08872211380; Ž
 28. DANKO GUDELJ; HRVAT; RIJEKA-DIO, FRANCA PREŠERNA 32; rođ. 16.01.1971; OIB: 67046778773; M
 29. BOJAN MATEŠA; HRVAT; RIJEKA-DIO, ANTUNA MIHIĆA 2/A; rođ. 01.07.1967; OIB: 33460716567; M
 30. MARIJANA BASIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BRDO 13; rođ. 08.09.1980; OIB: 72468548738; Ž
 31. ANDREA SLAMA; TALIJANKA; RIJEKA-DIO, DRAGE GERVAISA 54; rođ. 25.09.1989; OIB: 65366190247; Ž
 32. ANDREA PONISCH; TALIJAN; RIJEKA-DIO, KRIMEJA 5; rođ. 23.09.1983; OIB: 35259454813; M
 33. ANA VARŠAVA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, STUBE MARKA REMSA 25; rođ. 04.09.1977; OIB: 31709698305; Ž
 34. SANJA PERINIČ ŠVORINIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, EDE JARDASA 26; rođ. 09.06.1981; OIB: 88767065181; Ž
 35. LIVIO DEFRANZA; TALIJAN; RIJEKA-DIO, JANKA POLIĆA KAMOVA 68; rođ. 14.02.1989; OIB: 27634801694; M

 

 

Predsjednik

Gradskog izbornog povjerenstva

grada Rijeke

Vlado Bosner, v.r.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

 
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
Nositeljica liste: PETRA MANDIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. PETRA MANDIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ŠKURINJSKA CESTA 17; rođ. 24.08.1982; OIB: 31025961599; Ž
 2. ZVONIMIR PERANIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, KVATERNIKOVA 4; rođ. 29.09.1973; OIB: 37387433069; M
 3. SANDRA PAŠKVAN; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, SLAVKA KRAUTZEKA 92/C; rođ. 10.12.1966; OIB: 44954868698; Ž
 4. MARIJAN MAJNARIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ZANONOVA 1; rođ. 20.02.1954; OIB: 77778485914; M
 5. ANA LUČIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ZDRAVKA KUČIĆA 7; rođ. 15.05.1981; OIB: 90270644878; Ž
 6. ANA BULIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, SLAVKA KRAUTZEKA 92/C; rođ. 03.04.1987; OIB: 20365980267; Ž
 7. VEDRAN ANTIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ŽRTAVA FAŠIZMA 17; rođ. 02.10.1951; OIB: 46782860262; M
 8. VEDRAN MIJOLOVIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 18/A; rođ. 21.12.1988; OIB: 58747013354; M
 9. ZORAN FRKOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, VIKTORA CARA EMINA 20; rođ. 04.11.1951; OIB: 31438593169; M
 10. DANIEL BULJEVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, LINIĆEVA 10; rođ. 30.05.1967; OIB: 15961599233; M
 11. BRANKO IVOŠEVIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 34; rođ. 20.03.1975; OIB: 59293628536; M
 12. SANJA DUNDOVIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, MARIJE GRBAC 11; rođ. 18.07.1985; OIB: 01069351742; Ž
 13. ANTUN MITER; HRVAT; RIJEKA-DIO, BRAĆE STIPČIĆ 41; rođ. 27.06.1964; OIB: 63631484831; M
 14. ZVONIMIR BARIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, DRAGE ŠĆITARA 2; rođ. 02.01.1993; OIB: 56380977181; M
 15. PATRIZIA TUZLAK; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, TIBLJAŠKA CESTA 11; rođ. 30.08.1990; OIB: 63160457026; Ž
 16. NATAŠA VARGA PADOVAN; HRVATICA; RIJEKA-DIO, MIHAČEVA DRAGA 21; rođ. 23.07.1974; OIB: 84722368554; Ž
 17. ELEONORA DUNJA TOMAŠKOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, FRANJE ČANDEKA 36; rođ. 17.05.1979; OIB: 67184160892; Ž
 18. MATEJ MITER; HRVAT; RIJEKA-DIO, BRAĆE STIPČIĆ 41; rođ. 10.12.1991; OIB: 84389303739; M
 19. MAJA VERŠIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, DUBROVAČKA 6; rođ. 21.04.1984; OIB: 29095249578; Ž
 20. DIJANA BAN; HRVATICA; RIJEKA-DIO, KRIMEJA 12; rođ. 13.08.1965; OIB: 45289077955; Ž
 21. LJILJANA FIŠKALOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, DOBRIŠE CESARIĆA 5; rođ. 29.08.1956; OIB: 89153217072; Ž
 22. DEJAN NARANČIĆ; SRBIN; RIJEKA-DIO, ZDRAVKA KUČIĆA 7; rođ. 10.03.1978; OIB: 74479002974; M
 23. ANDREA SERTIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ŠKURINJSKA CESTA 19/A; rođ. 16.07.1995; OIB: 05832702315; Ž
 24. MIRKO ŠTIFANIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, VJENCESLAVA NOVAKA 14; rođ. 10.06.1948; OIB: 52126373107; M
 25. KREŠIMIR LINIĆ; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, ŠETALIŠTE TRINAESTE DIVIZIJE 80; rođ. 08.09.1987; OIB: 72157156403; M
 26. MARINKO KUNŠTEK; HRVAT; RIJEKA-DIO, MARIA GENNARIA 24/ 001; rođ. 07.09.1976; OIB: 30549989710; M
 27. ADRIANA BAN; HRVATICA; RIJEKA-DIO, KRIMEJA 12; rođ. 10.06.1990; OIB: 68348809020; Ž
 28. BARBARA DREZGA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BOŽE STARCA JURIĆEVA 52; rođ. 15.12.1971; OIB: 57281194299; Ž
 29. IVAN ŠOŠA; NEPOZNATA; RIJEKA-DIO, RIKARDA BENČIĆA 11; rođ. 19.07.1980; OIB: 52641223649; M
 30. SLAVKO PERAČKOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, FRANJE ČANDEKA 23/A; rođ. 22.06.1949; OIB: 72197348036; M
 31. MARIJAN KNEŽEVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ZAMETSKOG KORENA 14/B; rođ. 12.12.1996; OIB: 69727415446; M
 32. CHRISTIAN RADEŠIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, KUĆINA 1; rođ. 16.09.1974; OIB: 45845987964; M
 33. INGRID BAŠA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, PEŠĆEVAC 1; rođ. 03.08.1969; OIB: 68904134954; Ž
 34. ĐANFRANKO NAČINOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ISTARSKA 58; rođ. 19.02.1962; OIB: 91426786841; M
 35. INES STRENJA-LINIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, KUĆINA 3; rođ. 04.09.1965; OIB: 11732284495; Ž
 

Predsjednik

Gradskog izbornog povjerenstva

grada Rijeke

Vlado Bosner, v.r.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI, SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: mr. sc. VOJKO OBERSNEL

Kandidatkinje/kandidati:

 1. mr. sc. VOJKO OBERSNEL; HRVAT; RIJEKA-DIO, ŠETALIŠTE TRINAESTE DIVIZIJE 63; rođ. 25.03.1957; OIB: 09236666160; M
 2. TEA MIČIĆ BADURINA; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BOŽE VIDASA 7; rođ. 27.05.1982; OIB: 13903546187; Ž
 3. LJILJANA CVJETOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, MARINA DRŽIĆA 9; rođ. 15.01.1950; OIB: 17145293688; Ž
 4. OSKAR SKERBEC; TALIJAN; RIJEKA-DIO, KAPITANOVO 37; rođ. 22.04.1966; OIB: 16282807747; M
 5. SANDRA KRPAN; HRVATICA; RIJEKA-DIO, TINA UJEVIĆA 24; rođ. 05.04.1974; OIB: 08901518682; Ž
 6. VEDRAN SABLJAK; HRVAT; RIJEKA-DIO, IVANA MATETIĆA RONJGOVA 5; rođ. 14.05.1981; OIB: 95444752460; M
 7. ANA TROŠELJ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, DRAGE ŠĆITARA 5; rođ. 17.03.1979; OIB: 10345240679; Ž
 8. MARKO FILIPOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, BUJSKA 34; rođ. 22.07.1980; OIB: 94954463418; M
 9. dr. sc. PETRA KARANIKIĆ; CRNOGORKA; RIJEKA-DIO, SENJSKIH USKOKA 3; rođ. 14.08.1981; OIB: 32481693417; Ž
 10. MATE TOMLJANOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, RASTOČINE 5; rođ. 04.02.1950; OIB: 67135649778; M
 11. VUK PRICA; HRVAT; RIJEKA-DIO, VITOMIRA ŠIROLE PAJE 16; rođ. 20.10.1987; OIB: 54998549394; M
 12. TAMARA MARTINČIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, DRAGE GERVAISA 45; rođ. 20.07.1971; OIB: 73735296035; Ž
 13. VOJKO BRAUT; HRVAT; RIJEKA-DIO, MAROHNIĆEVA 6; rođ. 29.09.1983; OIB: 57915369210; M
 14. KORALJKO PASARIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, ŽRTAVA FAŠIZMA 8; rođ. 02.01.1952; OIB: 17342275760; M
 15. HERMINA BARAKOVIĆ KNEŽEVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, IVEKOVIĆEVA 1; rođ. 02.09.1988; OIB: 58824271177; Ž
 16. WALTER VOLK; HRVAT; RIJEKA-DIO, DRENOVSKI PUT 31; rođ. 31.01.1976; OIB: 62194065890; M
 17. ASTRID MASSARI; HRVATICA; RIJEKA-DIO, LUDVETOV BREG 22; rođ. 21.07.1964; OIB: 52556310491; Ž
 18. KLAUDIO LAZARIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, IVANA LUPPISA 15; rođ. 20.07.1948; OIB: 81306768817; M
 19. NASRIN ELGHARNI; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BRCA 1/B; rođ. 03.05.1985; OIB: 37898059849; Ž
 20. MILE OPAČIĆ; SRBIN; RIJEKA-DIO, ZDRAVKA KUČIĆA 29; rođ. 16.06.1959; OIB: 59039104062; M
 21. NEVENKA ČESAL; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ANTUNA BARCA 3/D; rođ. 11.10.1962; OIB: 96713787488; Ž
 22. ENDI RADOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, OBRUČKA 8; rođ. 29.12.1972; OIB: 21743686537; M
 23. ČEDOMIR SALEVIĆ; SRBIN; RIJEKA-DIO, SLAVKA KRAUTZEKA 51; rođ. 08.03.1943; OIB: 56861938183; M
 24. DUŠKO MILOVANOVIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, PODMURVICE 46; rođ. 01.06.1984; OIB: 30554296444; M
 25. LJUBICA STOJANOVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, KVATERNIKOVA 59; rođ. 11.01.1950; OIB: 33865839596; Ž
 26. MILENA KRALJEVIĆ; SRPKINJA; RIJEKA-DIO, HEGEDUŠIĆEVA 1; rođ. 16.08.1961; OIB: 83995607716; Ž
 27. dr. sc. ALEKSANDAR BULOG; HRVAT; RIJEKA-DIO, BRDINA 16; rođ. 22.10.1977; OIB: 58990232536; M
 28. DAMIR PILEPIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, VLADIVOJA I MILIVOJA LENCA 65; rođ. 20.02.1984; OIB: 88090226574; M
 29. DANIJEL CELCNER; HRVAT; RIJEKA-DIO, ZAGREBAČKA 19; rođ. 12.09.1974; OIB: 74870000095; M
 30. IRENA VUKOSAVLJEVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, MOŠE ALBAHARIJA 1; rođ. 04.12.1975; OIB: 46620693943; Ž
 31. TANIJA ČAUŠEVIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, ZDRAVKA KUČIĆA 18; rođ. 07.01.1948; OIB: 52046286070; Ž
 32. EDVIN LIVERIĆ-BASSANI; HRVAT; RIJEKA-DIO, IGNACIA HENCKEA 1; rođ. 20.11.1970; OIB: 96508674676; M
 33. MIA MIHELČIĆ; HRVATICA; RIJEKA-DIO, BLAŽA POLIĆA 12; rođ. 25.04.1993; OIB: 54756623791; Ž
 34. DEJAN MICULINIĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, BULEVAR OSLOBOĐENJA 32; rođ. 23.09.1967; OIB: 17338399611; M
 35. MARIN BARAĆ; HRVAT; RIJEKA-DIO, KARASOVA 7; rođ. 20.10.1985; OIB: 64702214098; M
 

Predsjednik

Gradskog izbornog povjerenstva

grada Rijeke

Vlado Bosner, v.r.

 

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

 

 1. AKCIJA MLADIH - AM
  ŽIVI ZID
  SNAGA - STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA - SNAGA
  ALTERNATIVA
  Nositelj liste: ANDREJ BRIŠČIK
 2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj liste: HRVOJE BURIĆ
 3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj liste: ANTONIO DRAŽOVIĆ
 4. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
  Nositelj liste: mr. sc. KRISTIJAN STANIČIĆ
 5. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
  AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE - ARS
  STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA HRVATSKE
  Nositelj liste: PERO LUČIN
 6. LISTA ZA RIJEKU - RI
  PAMETNO
  Nositelj liste: DANKO ŠVORINIĆ
 7. MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
  Nositeljica liste: PETRA MANDIĆ
 8. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
  PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
  ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
  HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
  SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
  Nositelj liste: mr. sc. VOJKO OBERSNEL

 

 

Predsjednik

Gradskog izbornog povjerenstva

grada Rijeke

Vlado Bosner, v.r.