Lokalni izbori 2017.

08.05.2017.

Objavljena zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Rijeke

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke, sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Rijeke:

Lokalni izbori 2017

 1. Kandidat: ANDREJ BRIŠČIK
  Zamjenica kandidata: ANET TROPE
  Zamjenik kandidata: TIHOMIR ČORDAŠEV
  AKCIJA MLADIH – AM
  ŽIVI ZID
  SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA  ALTERNATIVA
 2. Kandidat: JURAJ BUKŠA
  Zamjenica kandidata: JANA SERTIĆ
  Zamjenik kandidata: DARIO BOGNOLO    HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
  AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE – ARS
  STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE
 3. Kandidat: HRVOJE BURIĆ
  Zamjenik kandidata: MARINKO KOLJANIN
  Zamjenica kandidata: MORANA JOKIĆ
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 4. Kandidatkinja: PETRA MANDIĆ
  Zamjenik kandidatkinje: ZVONIMIR PERANIĆ
  Zamjenica kandidatkinje: SANDRA PAŠKVAN
  MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
 5. Kandidat: mr. sc. VOJKO OBERSNEL
  Zamjenik kandidata: MARKO FILIPOVIĆ
  Zamjenik kandidata: dr. sc. NIKOLA IVANIŠ
  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
  HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
  SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
 6. Kandidat: mr. sc. KRISTIJAN STANIČIĆ
  Zamjenica kandidata: MAJA ŠEVERDIJA
  Zamjenik kandidata: JOSIP OSTROGOVIĆ, mag. oec.
  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
 7. Kandidat: DANKO ŠVORINIĆ
  Zamjenica kandidata: LAURA MARCHIG-ŠESNIĆ
  Zamjenik kandidata: KRISTIJAN LENAC
  LISTA ZA RIJEKU – RI   PAMETNO

 

Predsjednik
Gradskog izbornog povjerenstvagrada Rijeke
Vlado Bosner, v.r.