Izbori 2011

06.12.2011.

Komadina: Kukuriku najbolji rezultat ima u 8. jedinici

Koordinator Kukuriku koalicije za 8. izbornu jedinicu i prvi na listi u njoj, Zlatko Komadina (SDP) rekao je danas u Rijeci da je Kukuriku koalicija u toj jedinici ostvarila najbolji rezultat u cijeloj zemlji, da je to znak velikog povjerenja građana, ali i odgovornost.

Zlatko Komadina

Tu je HDZ ostvario najlošiji rezultat u Hrvatskoj i postignuta je najveća razlika u rezultatima Kukuriku koalicije i HDZ-a, a posebnost 8. izborne je dinice je i u tome što su u Sabor ušli predstavnici svih četiriju stranaka koalicije, rekao je Komadina. Dokazali smo kako se surađuje, a to ćemo sad prenijeti na cijelu Hrvatsku, kazao je.

Na pitanje koju ministarsku funkciju očekuje, Komadina je rekao da će "biti ministar čega bude trebalo", no istaknuo je svoje dosadašnje bavljenje infrastrukturnim pitanjima. Kazao je da bi u izvršnoj vlasti trebala biti dva do četiri Riječanina.

Nećemo se voditi načelom zavičajne pripadnosti u odabiru prioriteta, ali je realna činjenica da Istra i Primorsko-goranska županija imaju najveći razvojni potencijal za investiranje, istaknuo je Komadina.

Među prvim koracima nove vlade bit će "likvidacija nelikvidnosti" i izmjena fiskalnog sustava radi rasterećenja gospodarstva kako bi se povećao BDP te osigurao novac za pokrivanje javne potrošnje, koja se, rekao je, ne smije smanjivati, ali ni povećavati. Pedeset dana novoj vladi, s dodatnih 20-tak dana do njezinog sastavljanja, i više je nego dovoljno da počne rješavati probleme, ocijenio je. Neće biti spektakularnih poteza preko noći, a pravo stanje tek treba sagledati jer je deficit vjerojatno i veći od očekivanog, vjerojatno više od 20 milijardi kuna, rekao je Zlatko Komadina.

Sad se ne može odgovoriti na sve i biti prorok jer je cijeli svijet u razdoblju sloma liberalnog kapitalizma, a u tom vihoru je Hrvatska, kako je rekao, tek mali povjetarac.

Na pitanje kako će se riješiti pitanje mjesta župana u Primorsko-goranskoj županiji nakon što on ode u Zagreb, Komadina je kazao da će se izbori za župana provesti ili redovno ili prijevremeno, ovisno o odluci vlade i Sabora. Ali postoji visok stupanj suglasnosti među čelnicima koalicije da se ne ide na prijevremene izbore godinu dana prije redovnih, pa bi u tom slučaju bi funkciju župana do izbora obavljao zamjenik župana, kazao je Komadina, koji je primorsko -goranski župan.

Izrazio je zadovoljstvo što se, kako je rekao, 80 posto biračkog tijela opredijelilo za lijeve ili centrističke opcije. "Kad se skupe glave na kup, Hrvatska nije desna", zaključio je.