Vijećnici kluba HDZ-HSP AS PROTIV

29.04.2016.

Gradsko vijeće dalo podršku EDIT-u

Prema prijedlogu gradonačelnika Vojka Obersnela s aktualnog sata, Gradsko vijeće je na 24. sjednici Gradskog vijeća glasovalo o zaključku kojim se izražava puna podrška izdavačkoj kući EDIT u kontekstu svih djelatnosti kojima osigurava prava autohtonoj talijanskoj nacionalnoj manjini na uporabu talijanskog jezika u informiranju i kulturi.

izdavačka kuća edit

Gradsko vijeće neprihvatljivim smatra izrečeni stav ministra kulture, kao predstavnika Vlade RH, o nužnosti izlaženja dnevnog lista La Voce del Popolo na isključivo komercijalnim osnovama, te s tim u vezi smanjenje i ukidanje proračunskih sredstava za financiranje djelatnosti izdavačke kuće EDIT. Ujedno Gradsko vijeće Grada Rijeke inzistira na stavu da se unutar državnog proračuna moraju pronaći sredstva za sufinanciranje izdavačke kuće EDIT, te time za ostvarivanje prava talijanske nacionalne manjine na uporabu talijanskog jezika u informiranju putem dnevnog lista La Voce del Popolo. Ovaj Zaključak uputit će se Ministarstvu kulture i predsjedniku Vlade RH. 

Protiv ovakvog Zaključka bili su jedino vijećnici kluba Klub HDZ - HSP AS, u čije je ime Tea Čaljkušić Mance kazala kako oni, premda smatraju da za EDIT treba pronaći alternativne izvore financiranja, ovako intoniran zaključak neće podržati.