S kolegija gradonačelnika

14.12.2016.

Financiranje političkih stranaka u 2017. godini

Autor: Andrea Vukelić

Za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2017. u gradskoj blagajni osigurano je 917 tisuća kuna. Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 2.295 kuna, a za svakog člana podzastupljenog spola mjesečna naknada od 229 kuna.

Gradska vijećnica