MO Turnić

10.11.2015.

Tematska sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

U četvrtak 29. listopada 2015. godine u prostorijama MO Turnić održana je sjednica Odbora za mjesnu samoupravu na koju su pozvani predstavnici vijeća mjesnih odbora Sveti Nikola, Podmurvice, Banderovo i Turnić, te predstavnici Direkcije za mjesnu samoupravu, Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti, Rijeka prometa d.d. i KD Čistoća d.o.o.

Tematska sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

Sjednicu je otvorila predsjednica Odbora Ljiljana Cvjetović i pozdravila sve prisutne te izrazila zadovoljstvo da se kreće sa održavanjem tematskih sjednica Odbora za mjesnu samoupravu.

U nastavku sjednice predsjednik VMO Sveti Nikola (ujedno i član Odbora za mjesnu samoupravu) Marin Barać pozdravio je sve nazočne i zaželio dobrodošlicu u prostor MO Turnić.

Održao je "power-point" prezentaciju o sva četiri mjesna odbora i za svaki pojedini naveo osnovne podatke o broju stanovnika, površini kao i određene zanimljivosti o svakom od njih. Ukratko su za svaki mjesni odbor prezentirani ciljevi i projekti te problemi koje bi trebalo riješiti. Nakon prezentacije je uslijedila rasprava tijekom koje su predstavnici vijeća mjesnih odbora postavljali pitanja prisutnim predstavnicima gradske uprave i komunalnih poduzeća o aktualnim problemima s ciljem traženja najefikasnijih rješenja.

Na kraju sjednice je predsjednica Odbora Ljiljana Cvjetović izrazila zadovoljstvo što je Odbor održao prvu ovakvu tematsku sjednicu i nadu da će se sa njima nastaviti.

(J.O.R.)

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Turnić