MO Škurinjska Draga

02.04.2019.

Sanirano stubište u Tizianovoj

U sklopu prioriteta Mjesnog odbora za 2018. godinu uređeno je stepenište na prilazu zgrade u Tizianovoj ulici, broj 62

Sanirano stubište u Tizianovoj

Prioritet će biti u potpunosti realiziran kada se uz stubište postavi rukohvat.

(D.I.)