Draga

02.05.2011.

Sanirano parkiralište i dio prometnice iznad draškog groblja

Rijeka Promet je u mjesecu travnju 2011. izvršio radove na sanaciji parkirališta i dijela prometnice u naselju Brig preko puta kbr. 71/13.

Sanirano parkiralište i dio prometnice iznad draškog groblja

Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Draga o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na području mjesnog odbora Draga u 2010. Rijeka Promet je u mjesecu travnju 2011. izvršio radove na sanaciji parkirališta i dijela prometnice u naselju Brig preko puta kbr. 71/13.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Sušačka draga