MO Zamet

19.11.2018.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Zamet

Za područje mjesnog odbora Zamet određuju se slijedeća biračka mjesta:

MO ZAMET

  1. Biračko mjesto broj 39, za područje mjesnog odbora Zamet, prostorije Osnovne škole Zamet, Bože Vidasa 12, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Ante Pilepića, Avelina Turka, Bože Vidasa, Braće Bačić, Braće Cetina, Diračje: (brojevi 80, 83, 83/A, 83/B, 83/C, 87, 88, brojevi od 88/1 do 88/10, brojevi 88/A, 88/B, 88/C, te brojevi 91, 95, 95/A, 103, 103/A, 104, 106, 106/A, 106/C, 106/D, 107, 107/1, 107/A, 108, 110, 117 i 147/A,) Dolčić, Dražička: (broj 1/B), Ivana Lenca, Ivana Zavidića, Ludvetov breg, Marije Grbac: (brojevi 1, 3 i 5), Milutina Bataje, Mirka Jengića, Obitelji Sušanj, Plitvička: (brojevi 7, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 24, 26 i 28), Primorska: (broj 1), Slavka Tomašića i Trg riječkih olimpijaca.
  2. biračko mjesto broj 40, za područje mjesnog odbora Zametprostorije Športskog društva Zamet, Obitelji Sušanj 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Ante Mandića: (brojevi od 1 do 49), Antona Draženovića, Baredice, Becićeva: (brojevi 1, 3, 5, 7 i 8), Berte Jardas, Braće Fućak(a), Braće Mohorić, Braće Monjac, Čavalsko: (parni brojevi od 2 do 20), Ćirila Kosovela, Ivana Ćikovića Belog, Lovorkin Prolaz, Marijana Stepčića, Marijana Vičića, Mate Sušnja, Milana Udovića, Petra Jurčića, Trstenička, Vladivoja i Milivoja Lenca: (neparni brojevi od 1 do 27 i parni brojevi od 2 do 44), Zametska: (neparni brojevi od 55 do 69, broj 74/A, te parni brojevi od 76 do 104) i Zametskog korena: (parni brojevi od 2 do 12).
Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Zamet