MO Srdoči

19.11.2018.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Srdoči

Za područje mjesnog odbora Srdoči određuju se slijedeća biračka mjesta:

MO SRDOČI

  1. biračko mjesto 28, za područje mjesnog odbora Srdočiprostorije Mjesnogodbora Srdoči, Miroslava Kreleže 4, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica:Andrije Mohorovičića, Antuna Gustava Matoša, Baćići, Bartola Kašića, Dinka Šimunovića, Dragutina Tadijanovića, Dražice (Zamet): (brojevi od 121 do 123, te brojevi 123/A, 124, 125, 134, 134/A, 134/B, 135, 135/A, 136, 137, 139, 139/A, 140 i 147), Furinac, Ive Vojnovića, Josipa Voltića, Jurja Dobrile, Košićevac: (brojevi 4, 4A i
    4B), Martinkovac, Mate Balote: (brojevi 69 i 71), Murini, Srdoči iTina Ujevića.

     

  2. biračko mjesto 29, za područje mjesnog odbora Srdoči, prostorije Osnovneškole „Srdoči“, Ante Modrušana 33, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Ante Modrušana, Antuna Branka Šimića, Diraki, Dobriše Cesarića, Gustava Krkleca, Ivana Dončevića, Josipa Mohorića: (brojevi 53, 55, 82, 84, 86 i 88), Kurirski put, Marije Grbac: (parni brojevi od broja 48 do 54, te brojevi od 55 do 65), Markovići, Mate Lovraka, Miroslava Krleže, Slavka Hrvatina, Tonžino i Vladimira Čerine.
Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Srdoči