MO Škurinjska Draga

19.11.2018.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Škurinjska Draga

Za područje mjesnog odbora Škurinjska Draga određuju se slijedeća biračka mjesta:

MO ŠKURINJSKA DRAGA

biračko mjesto broj 36, za područje mjesnog odbora Škurinjska Draga, prostorije Mjesnog odbora Škurinjska Draga, Porečka 94, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Antuna Mihića, Franca Prešerna: (broj 52), Giordana Bruna: (broj 5), Jelićeva, Lipa, Lukačićeve stube, Mihačeva draga, Osječka: (broj 1, neparni brojevi od 5 do 13, broj 23, neparni brojevi od 29 do 47, broj 55, parni brojevi od 2 do 14, parni brojevi od 20 do 30, brojevi 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 50/1, 50/2, 52, 56, 58, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/7, 62/11, 62/A, 62/B i 64), Porečka, Prvog maja: (neparni brojevi od 1 do 7, brojevi 36 i 38, te parni brojevi od 40 do 58), Rastočine i Tizianova: (neparni brojevi od 33 do 39 i parni brojevi od 38 do 68).

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Škurinjska draga