MO Podmurvice

19.11.2018.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Podmurvice

Za područje mjesnog odbora Podmurvice određuju se slijedeća biračka mjesta:

Podmurvice

biračko mjesto broj 25, za područje mjesnog odbora Podmurvice, prostorije Mjesnog odbora Podmurvice, Dubrovačka 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Andree Benussia, Antuna Marčelje Viškovića, Bakarska, Bihaćka, Branimira Markovića, Branka Blečića: (brojevi 3, 4, 5 i 12), Bribirska, Cavtatska, Čepićka, Delnička, Dubrovačka, Emilija Randića, Frane Mladenića, Franje Čandeka: (brojevi 2, 2/1, 4, 6, 6/A, 6/B, 8, 8/A, 8/B, 10 i 10/A), Hahlić, Karlovačka, Lička, Lužine, Maria Gennaria (broj 18), Maria Špilera, Plase: (brojevi 1, 3, 5, 6/3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/A, 17/B, 17/C, 17/D, 18, 19, 19/A, 20, 21, 21/A, 22, 22/B, 22/C i 22/D), Rudolfa Tomšića (brojevi 25, 27, 27/4, 27/10, 27/A, 31/1 i 33), Rujevica: (brojevi od 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E do 4, broj 4/A), Vlatke Babić, Vrh Seline (brojevi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12) i Vukovarska: (brojevi 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57/A, 59, 62, 64, 65, 65/A, 65/B, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82/1,82/2, 84, 84/A, 84/B, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 93/A, 94, 95, 96, 96/A, 96/B, 97, 99, 106, 108, 110, 112, 114, 114/A, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130 i 132).

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Podmurvice