MO Orehovica

19.11.2018.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Orehovica

Za područje mjesnog odbora Orehovica određuju se slijedeća biračka mjesta:

MO OREHOVICA

biračko mjesto broj 21, za područje mjesnog odbora Orehovicaprostorije Mjesnog odbora Orehovica, Kalina 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Balde Fućka: (brojevi 1 i 3, te parni brojevi od 2 do 70), Braće Vlah, Dragutina Tomića, Grobnička cesta, Kačjak: (brojevi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A i 9), Kalina, Kljun, Koporovo, Marice Broznić, Petorice strijeljanih: (brojevi 1, 2, 4 i 6), Put pod Rebar i Žakalj.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Orehovica