MO Mlaka

19.11.2018.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Mlaka

Za područje mjesnog odbora Mlaka određuju se slijedeća biračka mjesta:

MO MLAKA

biračko mjesto broj 20, za područje mjesnog odbora Mlaka,  prostorije Mjesnog odbora Mlaka, Giuseppea Duella 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Branka Blečića: (brojevi 1 i 2), Eugena Kovačića, Franje Čandeka: (neparni brojevi od 1 do 23, brojevi 23/1, 23/A i 23/B), Giuseppea Duella, Ivana Sušnja, Krešimirova: (brojevi 11, 13, 52, 54, 54/A, 56, 56/A, 56/B, 56/C, 58, 60, 60/1, 60/A, 60/B, 60/C, 60/D, 60/E, 60/F, 60/G, 60/H, 60/I), Luki, Milutina Barača: (brojevi od 1 do 14, 14/A, 16, 16/A, 16/B, 17, 18, 18/A, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 26, 28, 30, 32 i 38), Podmurvice, Podpinjol, Remigia Picovicha, Rikarda Benčića, Vitomira Širole Paje i Zvonimirova: (brojevi 1/B, 2, 2/A, 4, 4/A, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 6/D, 8, 12, 12/1, 12/2, 12/4, 14, 16, 18, 20, 20/A i 22).

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Mlaka