MO Kantrida

19.11.2018.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Kantrida

Za područje mjesnog odbora Kantrida određuju se slijedeća biračka mjesta:

MO KANTRIDA

  1. biračko mjesto broj 15, za područje mjesnog odbora Kantrida, prostorije za društveni rad Costabella, Istarska 50, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica:Creska, Đure Cattia, Ede Jardasa, Istarska, Ivana Milčetića, Izviđačka, Kastavska, Ljubljanska cesta, Marina Jakominića, Mate Balote: (brojevi od 1 do 30, broj 30/A, neparni brojevi od 31 do 41, broj 49 , te neparni brojevi od 51 do 67), Minakov put, Opatijska, Pavlovac, Pionirska: (brojevi 9/A, 9/B, 9/C, 9/D, 11, 11/A, 11/B, neparni brojevi od 13 do 31, te brojevi 58, 58/A, 60, 62, 64, 66 i 68), Podkoludricu, Portić, Preluk, Prolaz Marčeljeve drage, Silva Milenića Lovre, Tenčićevo, Turan, Turanski put i Žlebi.
  2. biračko mjesto broj 16, za područje mjesnog odbora Kantridaprostorije Mjesnog odbora Kantrida, Lovranska 10, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Brsečka, Bujska, Labinska, Liburnijska: (neparni brojevi od 3 do 11 i parni brojevi od 16 do 24) Lošinjska, Lovranska, Pionirska: (brojevi od 1 do 8, 8/A, 8/B, 9 i 33, te parni brojevi od 10 do 56), Pulska i Vere Bratonje.
Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Kantrida