MO Drenova

19.11.2018.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Drenova

Za područje mjesnog odbora Drenova određuju se slijedeća biračka mjesta:

MO DRENOVA

  1. biračko mjesto broj 8, za područje mjesnog odbora Drenova, prostorije Mjesnog odbora Drenova, Cvetkov trg 1, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Bok, Braće Hlača, Brca, Brdina, Cvetkov trg, Cvjetna, Drenovski put : (brojevi 19, 19/1, 19/A, 19/B, 19/C, 19/D, 19/E, 21, 23, brojevi od 25 do 92, brojevi 94, 96, 98/1, 106, 108, 110, 112, 114, 116, te parni brojevi od 120 do 138, brojevi 138/A i 138/B), Frkaševo, Fužinska, Gerovska, Goranska, Gromača, Ivana Žorža, Kampanja, Kučićki put, Kućina, Mrkopaljska, Orlanda Kučića, Paškinovac: (brojevi 5, 7, 9, 11, 12, 13,15, 16/A, brojevi od 17 do 30 i neparni brojevi od 31 do 45), Rakaljski put, Ružice Mihić: (parni brojevi od 4 do 14 i neparni brojevi od 1 do 23, 23/A, 25, 27 i 29), Severinska, Stanka Frankovića, Škudarovska, Vrhak i Žminjska.
  2. biračko mjesto broj 9, za područje Drenovaprostorije Zavičajnog muzeja Drenova, Drenovski put 138/a, koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Benaši, Benčani: (brojevi 13, 13/B i 13/C), Brune Francetića, Drenovski put : (brojevi 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 109/A, 111, 113, 115, 115/A, 117, 119, 119/A, 123, 125, 127, 129, 131, 133, te parni brojevi od 140 do 176 i broj 176/A), Grohovo, Grohovski put, Humski put, Ive Lole Ribara: (broj 17), Kablarska cesta, Kuzminački put, Lubanjski uspon, Lukovdolska, Mugarićka, Orešje, Pešćevac, Podbreg, Proslopski put, Pulac (broj 89), Put k igralištu, Ravan, Stranica, Svetog Jurja, Šamburinski put, Tonići i Ursinjski uspon.
Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Drenova