Mjesni odbori

13.07.2012.

Prihvaćeno Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2011. godinu

Na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2011. g. Temeljem utvrđenih potreba i interesa građana, a u skladu s financijskim planom, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provode tijekom godine brojne aktivnosti koje su sastavni dio njihovih Programa rada za tekuću godinu.

Prihvaćeno Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2011. godinu

Gradonačelnik Rijeke, Vojko Obersnel predstavio je vijećnicima Gradskog vijeća rad vijeća mjesnih odbora u 2011. g. Pozitivni komentari klubova zastupnika rezultirali su jednoglasnim usvajanjem Zbirnog izvješća o radu vijeća mjesnih odbora  koja djeluju na području grada Rijeke za 2011. godinu. Ovo Izvješće, sadržajno je, rezime pojedinačnih Izvješća o radu vijeća mjesnih odbora, a sastoji se od tekstualnog dijela, prezentacije kroz fotografije, tabelarnog prikaza pregleda aktivnosti vijeća mjesnih odbora, Izvješća o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora Grada Rijeke, Zbirnog pregleda prijavljenog i riješenog komunalnog nerda po mjesnim odborima i Zbirnog pregleda prijavljenih  i riješenih oštećenja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima.

Vijeća mjesnih odbora, osim aktivnosti vezanih za utvrđivanje i rješavanje problema i potreba građana u komunalnom opremanju u cilju poboljšanja kvalitete stanovanja, zaštite okoliša i uređenja područja mjesnog odbora, provode i čitav niz aktivnosti kojima se nastoji zadovoljiti potrebe i interese građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, održivog razvoja, ekologije, kulture, sporta i rekreacije, brige o djeci  i informiranja građana.

Prihvaćeno Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2011. godinuObimnost rada vijeća potvrđuju 384 održane sjednice vijeća MO-a, 4 zbora građana, 471 sastanak s djelatnicima odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava te 87 sastanak sa predstavnicima drugih pravnihosoba, državnih i županijskih tijela, ustanova i sl.

Zastupljenost relizacije programskih aktivnosti vijeća u pojedinim segmentima gore navedenih područja izuzetno je visoka. Sva 34 vijeća mjesnih odbora provodila su aktivnosti na području brige o djeci, 32 vijeća mjesnih odbora provodila su aktivnosti iz područja sporta i rekreacije, 31 vijeće mjesnog odbora bilo je zastupljeno u aktivnostima iz područja zdravstva i socijalne skrbi te kulture, 27 mjesnih odbora obilježilo Dane mjesnih odbora, 25 mjesnih odbora provelo je akciju "Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor", 15 mjesnih odbora provelo je 23 ekološke akcije i 5 akcija čišćenja, 11 vijeća mjesnih odbora izdalo je 15 biltena - informativnih glasila.

Sve aktivnosti vijeća mjesnih odbora provodila su u suradnji sa odjelima gradske uprave, fizičkim i pravnim osobama te mnogobrojnim volonterima. Male komunalne akcije, ili kako ih svi zovemo "komunalni prioriteti" te sve programske aktivnosti vijeća, realizirane su planiranim i odobrenim sredstvima Proračuna Grada Rijeke i donacijama u ukupnom iznosu od 11.136.875,93 kn.

Prihvaćeno Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2011. godinuTransparentnost rada vijeća prikazana je vidjeti na web stranicama svakog pojedinog mjesnog odbora unutar portala rijeka.hr, kao i na portalu MojaRijeka.hr, u obliku zapisnika, obavijesti, izvještaja, biltena i sl. Valja naglasiti da i lokalni mediji (Novi list, Kanal Ri, Ri TV, La voce del popolo...) također prate najave i događanja pojedinih aktivnosti određenog vijeća.

Mnogobrojni komunalni zahvati, inicijative vijeća, brojna događanja po pojedinim područjima rada, izuzetno velik broj korisnika programa, te brojni volonteri koji učestvuju u realizaciji programa rada vijeća mjesnih odbora pokazatelj su uspješnosti rada vijeća mjesnih odbora. Naravno, uspješnost realizacije ovisi i o dobroj suradnji svih čimbenika. Vijeća mjesnih odbora postižu vrlo dobru suradnju sa odjelima gradske uprave, komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke, što je dodatni preduvjet za uspješnost i efikasnost realizacije određenog programa, projekta, aktivnosti.

Daljnji rad  i razvoj mjesne samouprave, odnosno vijeća, uvelike ovisi o angažmanu volontera. Ovim putem zahvaljujemo svim dosadašnjim volonterima, donatorima i suradnicima bez kojih rad vijeća ne bi bio moguć, niti zamisliv te ujedno pozivamo naše sugrađane da se i ubuduće uključe u rad vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. Nove ideje i prijedloge kao i pomoć u njihovoj realizaciji rado ćemo prihvatiti, a vrata mjesnih odbora otvorena su za sve generacije naših sugrađana.

(D.F.)

Tagovi:
Dijelovi grada:
 • Banderovo
 • Belveder
 • Bivio
 • Brajda
 • Brašćine
 • Bulevard
 • Centar
 • Delta
 • Dolac
 • Drenova
 • Gornja Vežica
 • Gornji Zamet
 • Grbci
 • Hosti
 • Kantrida
 • Kozala
 • Krimeja
 • Krnjevo
 • Marčeljeva draga
 • Martinkovac
 • Mlaka
 • Orehovica
 • Pašac
 • Pećine
 • Pehlin
 • Podmurvice
 • Podvežica
 • Potok
 • Pulac
 • Rastočine
 • Rujevica
 • Školjić
 • Škurinje
 • Škurinjska draga
 • Srdoči
 • Stari grad
 • Sušačka draga
 • Sušak
 • Sveti Kuzam
 • Svilno
 • Trsat
 • Turnić
 • Vojak
 • Zamet
Sviđa se korisniku:

Ukupno <3: 1