Prijave od 16. do 27. svibnja 2016.

16.05.2016.

Poziv na akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2016.

Autor: Dragica Fadljević

U okviru svojih programa rada za 2016. godinu, Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor". Zainteresirani građani mogu se prijaviti u sjedištima mjesnih odbora u periodu od 16. do 27. svibnja 2016., odnosno u Direkciju za mjesnu samoupravu i upravu, Trpimirova 2/IV.

Poziv na akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2013.

Prijave kao i sve potrebne informacije i obavijesti mogu se predati i dobiti radnim danom u uredovno vrijeme od 8,00 sati do 12,00 sati na slijedećim adresama:

 1. za područje MO Banderovo - Rudolfa Tomšića 15, Rijeka, tel. 676- 050,672-365
 2. za područje MO Belveder - Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 511-522
 3. za područje MO Brašćine Pulac - Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 511-522
 4. za područje MO Bulevard - Šetalište I. G. Kovačića 12, Rijeka, tel. 423-602
 5. za područje MO Draga - Draga Brig 24, Rijeka, tel. 458-270
 6. za područje MO Drenova - Cvetkov trg 1, Rijeka, tel. 255-275
 7. za područje MO Gornja Vežica - dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka, tel. 411-514
 8. za područje MO Gornji Zamet - Milice Jadranić 2, Rijeka, tel. 401-871, 209-370
 9. za područje MO Grad Trsat - Šetalište Joakima Rakovca 33, Rijeka, tel. 217-243
 10. za područje MO Grbci - Dražička 4, Rijeka, tel. 637-741
 11. za područje MO Kantrida - Lovranska 10, Rijeka, tel. 262-854
 12. za područje MO Kozala - Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 546-412
 13. za područje MO Mlaka - G. Duella 2, Rijeka, tel. 672-241
 14. za područje MO Orehovica - Kalina 2, Rijeka, tel. 459- 068, 637-741
 15. za područje MO Pašac - Balda Fućka 39, Rijeka,  tel. 252-530, 252-298
 16. za područje MO Pehlin - Pehlin 58, Rijeka, tel. 269-617
 17. za područje MO Podvežica - Kvaternikova 58, Rijeka, tel. 437-647
 18. za područje MO Srdoči - Miroslava Krleže 4, Rijeka, tel. 624-358
 19. za područje MO Sv. Kuzam - Sveti Kuzam 19, 51223 Škrljevo, tel. 251-788, 458-270
 20. za područje MO Svilno - Svilno 82, 51219 Svilno, tel. 252-298
 21. za područje MO Škurinje -  S. J. Bujkove 44, Rijeka, tel. 268-100
 22. za područje MO Vojak - Mihanovićeva 1b, Rijeka, tel. 422 - 328, 217-243

Napomena: prijave se mogu dostavljati i na e-mail adrese mjesnih odbora, a u slučaju odsutnosti tajnika prijedlozi se mogu dostaviti e-mailom ili pismeno Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, Direkciju za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV. 
Za sve informacije vezane uz ovu akciju građani se mogu obratiti u sjedište navedenih mjesnih odbora ili na telefon 209-297 i 209-296.

Posebna napomena: Građani koji žive u mjesnim odborima koji unutar svojih programa rada nemaju predviđenu akciju "Birajmo naj okućnicu, balkon ili prozor" (Brajda-Dolac, Centar-Sušak, Krimeja, Luka, Podmurvice, Pećine, Potok, Sveti Nikola, Školjić, Škurinjska draga, Turnić i Zamet), a žele učestvovati u akciji, mogu svoje prijave dostaviti na tel: 209-297 ili 209-296 ili na e-mail: divna.pedic@rijeka.hr ili dragica.fadljevic@rijeka.hr.

Tagovi:
Dijelovi grada:
 • Banderovo
 • Belveder
 • Bivio
 • Brajda
 • Brašćine
 • Bulevard
 • Centar
 • Delta
 • Dolac
 • Drenova
 • Gornja Vežica
 • Gornji Zamet
 • Grbci
 • Hosti
 • Kantrida
 • Kozala
 • Krimeja
 • Krnjevo
 • Marčeljeva draga
 • Martinkovac
 • Mlaka
 • Orehovica
 • Pašac
 • Pećine
 • Pehlin
 • Podmurvice
 • Podvežica
 • Potok
 • Pulac
 • Rastočine
 • Rujevica
 • Školjić
 • Škurinje
 • Škurinjska draga
 • Srdoči
 • Stari grad
 • Sušačka draga
 • Sušak