Prijave od 20. travnja do 6. svibnja 2011. godine

20.04.2011.

Poziv na akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2011.

U okviru svojih programa rada, Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju akciju "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2011. godini. Obavijesti i sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištima mjesnih odbora.

Biramo najljepšu okućnicu balkon i prozor

Zainteresirani građani mogu se prijaviti u sjedištima mjesnih odbora od 20. travnja do 6. svibnja 2011. godine radnim danom:

• ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak 
  od 08,00 do 12,00 sati

na slijedećim adresama:

1. za područje MO Centar Sušak - A.K. Miošića 8a/I, Rijeka, tel. 371- 138, 336- 081
2. za područje MO Orehovica  - Kalina 2, Rijeka, tel. 459- 068
3. za područje MO Svilno - Svilno 82, 51219 Svilno,  tel. 252- 298
4. za područje MO Pašac - Balda Fućka 39, Rijeka,  tel. 252- 530, 252-298
5. za područja MO Draga - Draga Brig 24, Rijeka, tel. 458-270
6. za područje MO Sv. Kuzam, Sveti Kuzam 19, 51 223 Škrljevo, tel. 251-498, 458-270
7. za područje MO Drenova - Cvetkov trg 1, Rijeka, tel. 255-275
8. za područje MO Gornja Vežica - Dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka, tel. 411- 514
9. za područje MO Kantrida - Lovranska 10, Rijeka, tel. 262- 854
10. za područje MO Kozala – Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 546- 412
11. za područje MO Brašćine Pulac, Volčićev trg 2, Rijeka, tel. 511- 522
12. za područje MO Mlaka - Giuseppea Duella 2, Rijeka, tel. 672-241
13. za područje MO Pehlin - Pehlin 58, Rijeka, tel. 269- 617
14. za područja MO Podmurvice - Dubrovačka 2,  Rijeka tel. 672- 365
15. za područje MO Banderovo  - Rudolfa Tomšića 15,  Rijeka, tel. 676- 050, 672-365 
16. za područje MO Podvežica - Kvaternikova 58, Rijeka, tel. 437- 647
17. za područja MO Pećine -  J. P. Kamova 73, Rijeka, tel. 436- 233
18. za područje MO Srdoči – Miroslava Krleže 4, Rijeka, tel. 624- 358
19. za područje MO Grbci - Dražička 4, Rijeka,  tel. 637- 741
20. za područje MO Gornji Zamet -  Milice Jadranić 2, Rijeka, tel. 89 66 888, 637-741
21. za područje MO Bulevard - Šetalište I. G. Kovačića 12, Rijeka, tel. 423- 602
22. za područje MO Škurinje  -  S. J. Bujkove 44, Rijeka, tel. 268-100
23. za područja MO Grad Trsat - Šetalište Joakima Rakovca 33, Rijeka, tel. 217-243
24. za područje MO Vojak – Mihanovićeva 1, Rijeka, tel. 422 – 328, 217- 243
25. za područje MO Zamet – Bože Vidasa bb, Rijeka, tel. 209- 270
26. za područje MO Sveti Nikola - Zametska 6, Franje Čandeka 36b, Rijeka, tel. 641-568, 641-138

Napomena: prijave se mogu dostavljati i na e-mail adrese mjesnih odbora, a u slučaju odsutnosti tajnika (Popisa stanovništva) prijedlozi se mogu dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, u Direkciju za mjesnu samoupravu, Trpimirova 2/IV ili na telefon 209-296.

(D.F)

Tagovi:
Dijelovi grada:
 • Banderovo
 • Belveder
 • Bivio
 • Brajda
 • Brašćine
 • Bulevard
 • Centar
 • Delta
 • Dolac
 • Drenova
 • Gornja Vežica
 • Gornji Zamet
 • Grbci
 • Hosti
 • Kantrida
 • Kozala
 • Krimeja
 • Krnjevo
 • Marčeljeva draga
 • Martinkovac
 • Mlaka
 • Orehovica
 • Pašac
 • Pećine
 • Pehlin
 • Podmurvice
 • Podvežica
 • Potok
 • Pulac
 • Rastočine
 • Rujevica
 • Školjić
 • Škurinje
 • Škurinjska draga
 • Srdoči
 • Stari grad
 • Sušačka draga
 • Sušak
 • Svilno
 • Trsat
 • Turnić
 • Vojak
 • Zamet
Sviđa se korisniku:

Ukupno <3: 4