MO Škurinjska Draga

26.02.2016.

Postavljanje kablova

Započeli su građevinski radovi na postavljanju kabela za provođenje električne energije. Radovi se izvode na području mjesnih odbora Škurinjska Draga i Banderova, na parkiralištu između Osječke i Ulice dr. Frana Kresnika.

Postavljanje kablova

Radi se o izvođenju dijela 10(20)kV raspleta iz 75/110/10(20)kV Rijeka i TS 110/10(20)kV Turnić. Investitor radova je Elektroprimorje, Rijeka a izvođač Dinocop d.o.o. iz Omišlja.

(D.I.)

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Škurinjska draga