MO Draga

24.01.2014.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za MO Draga u 2014. godini

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini prema kojem je za područje Mjesnog odbora Draga predviđeno ukupno 305.000,00 kuna.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za MO Draga u 2014. godini

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 6. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini.

Ovim planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini, opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana komunalnih prioriteta.

Za Mjesni odbor Draga utvrđeni su komunalni prioriteti i visina potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 305.000,00 kuna za realizaciju u 2014. godini, koje možete pogledati u nastavku teksta. 

(J.R.)

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Sušačka draga