Novi Mjesni odbor

18.06.2010.

Obavijest o početku rada novog mjesnog odbora - MO Gornji Zamet

Autor: Dragica Fadljević

Izborom predsjednika Vijeća na konstituirajućoj sjednici, održanoj 15. lipnja 2010.g. i formalno je započelo sa radom Vijeće Mjesnog odbora Gornji Zamet, a na temelju Statutarne odluke o izdvajanju dijela područja Mjesnog odbora Zamet i osnivanju Mjesnog odbora Gornji Zamet.

Mjesni odbor Gornji Zamet

Statutarna odluka objavljena je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" br.11/10 (izvadak) od 02. travnja 2010.g, str. 752. Sjedište, odnosno adresa Mjesnog odbora Gornji Zamet je prema Odluci o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Rijeka, Dražička  4.

 

Sve osnovne informacije o broju telefona, faksa, e-mail adresi, radnom vremenu referenta za mjesnu samoupravu, sastavu Vijeća i sl. nalaze se na web stranici mjesnog odbora.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Grbci
  • Zamet