MO Orehovica

07.03.2019.

Mobilno reciklažno dvorište od 11. do 24. ožujka na Orehovici

Sukladno godišnjem planu od 11. do 24. ožujka 2019. godine u Ulici Kalina, na parkiralištu iznad Doma zdravlja bit će smješteno samostalno mobilno reciklažno dvorište.

Postavljeno mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se odlagati sljedeće vrste otpada: staklo, lijekovi, baterije, papir, tekstil, sitni EE otpad, metalna ambalaža pod tlakom, plastika, tetra ambalaža, metal i ambalaža opasnih tvari.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Orehovica