MO Orehovica

27.09.2017.

Mobilno reciklažno dvorište na Orehovici

Od 25. rujna do 08. listopada 2017. godine na Orehovici će bit smješteno samostalno mobilno reciklažno dvorište.

Postavljeno mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se odlagati sljedeće vrste otpada: staklo, lijekovi, baterije, papir, tekstil, sitni EE otpad, metalna ambalaža pod tlakom, plastika, tetra ambalaža, metal i ambalaža opasnih tvari.

Dvorište će sukladno godišnjem planu bit smješteno u Ulici Kalina, kod vodospreme.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Orehovica