MO Podmurvice

10.11.2015.

Lokacija budućeg parka za pse u MO Podmurvice

Na Podmurvicama u Ulici Plase započeti su radovi na uređenju zelene površine parka za pse koji će obuhvaćati prostor površine od oko 650m2. Trenutno su u tijeku zemljani radovi, iskop i planiranje postojeće površine.

Podmurvice

Park je prema glavnom projektu zamišljen ograđen zaštitnom mrežastom ogradom visine 1.5m. Na ulazu su planirana vrata s predprostorom u kojemu se psu skida povodnik te ga se tada pušta u park, također na samom ulazu planirana je natpisna ploča s uputama za vlasnike.

Park će se u prvoj fazi opremiti s nekoliko agiliti sprava za pse, klupama  za vlasnike pasa, košaricom s vrećicama za pseći izmet i parkovnom košaricom. Na centralnom dijelu parka posaditi će se trava za istrčavanje i vježbu pasa, a oko čega je planirana staza za vlasnike pasa opremljena klupama.

Radovi su ugovoreni sa Komunalnim društvom Čistoća d.o.o. Za navedeni zahvat MO Podmurvice je Planom prioriteta za 2015. godinu osigurao 135.250,00 kn.

Planirani rok završetka je do konca mjeseca studenog.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Podmurvice