Komunalni radovi izvode se na području MO Drenova, Brajda Dolac i Banderovo

28.04.2010.

Komunalni radovi po mjesnim odborima u travnju

Autor: Goran Grudić

U nastavku pogledajte komunalne radove koji se izvode na području mjesnih odbora u mjesecu travnju.

Komunalni radovi

Na području mjesnog odbora Drenova dana 13. travnja 2010. godine započeli su radovi na uređenju nogostupa u ulici Sv. Jurja 5, 7 i 7c. Ugovoreni iznos radova je 170.057,34 kune, a izvodi ih Građevinar d.o.o. Rijeka. Predviđeni rok trajanja radova je 30 dana.

Na području mjesnog odbora Brajda Dolac dana 21. travanja 2010. godine započeli su radovi na sanaciji nogostupa u ulici F. Kurelca od br. 2 do ulice E. Barčića. Ugovoreni iznos radova je 37.124,63 kune, a izvodi ih Ri gradnja Rijeka. Predviđeni rok trajanja radova je 5 dana.

Na području mjesnog odbora Banderovo dana 22. travnja 2010. godine započeti će radovi na sanaciji kolnika u ul. obitelji Duiz. Ugovoreni iznos radova je 18.622,20 kune, a izvodi ih Ceste Karlovac d.d., Karlovac. Predviđeni rok trajanja radova je 10 dana.

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Banderovo
  • Brajda
  • Dolac
  • Drenova