MO Kantrida

21.04.2015.

Komunalni prioriteti za 2015.

U sjedištu MO Kantrida, održan je sastanak na temu početka realizacije komunalnih prioriteta za 2015. godinu. Prisustvovali su djelatnici ZKD i predstavnik VMO Kantrida.

MO KANTRIDA

Dinamika radova i detalji oko same realizacije razmotreni su po svakom prioritetu posebno, te je dogovoreno niz rješenja i novih prijedloga o čemu će se detaljnije dogovoriti prilikom obilaska terena koji je predviđen za 28. travnja 2015. godine.

Dijelovi grada:
  • Kantrida