MO Grada Rijeke

17.04.2015.

Komunalna problematika - prezentacija za vijeća mjesnih odbora

Prezentacija rada i suradnja vijeća mjesnih odbora i odjela gradske uprave kao i službi komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke, u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja problema i pitanja komunalnog nereda, oštećenja objekata komunalne infrastrukture, ili pak realizacije malih komunalnih akcija bile su neke od tema sastanka koji je održan 13. travnja u Gradskoj vijećnici u popodnevnim satima.

MO Grada Rijeke

U studenom 2014. godine konstituirana su 34 nova sastava vijeća mjesnih odbora. Dio vijećnika prvi puta našao se u ulozi predsjednika vijeća mjesnog odbora, člana vijeća ili zamjenika predsjednika. Možda ulaskom u vijeće nisu ni bili svjesni što sve vijeće jednog mjesnog odbora radi i kako može utjecati na poboljšanje uvjeta i kvalitete života svojih sugrađana. Pored određenih društvenih događanja iz područja kulture, ekologije, sporta, brige o djeci, zdravstva koja se unutar programa rada jednog vijeća provode, svakako je za vijeća i sugrađane na području svakog mjesnog odbora vrlo važno rješavanje pitanja i problema "komunalne naravi" s kojima se svakodnevno susreću.

U studenom 2014. godine konstituirana su 34 nova sastava vijeća mjesnih odboraTemeljem prijava i primjedbi građana kao i redovnim obilaskom područja svog mjesnog odbora od strane tajnika mjesnog odbora, članova vijeća i djelatnika pojedinih službi odjela gradske uprave i/ili komunalnih i trgovačkih društava grada Rijeke, utvrđuju se određeni problemi po pitanju komunalnog nereda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture, te se utvrđuju potrebe izgradnje novih i nedostatnih objekata komunalne infrastrukture.

U rješavanju navedenih pitanja i problema vijeća mjesnih odbora surađuju odjelima gradske uprave i to uglavnom s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, te trgovačkim i komunalnim društvima Rijeka promet d.d., Energo d.o.o, i Čistoća d.o.o. rješavanje konkretnog problema ili pitanja u nadležnosti je jednog ili više odjela i/ili službi te je zato vrlo važno poštivati određene pretpostavke:
1. da su svi sudionici upoznati sa problemom,
2. da se točno zna kome proslijediti problem ili pitanje na rješavanje
3. da se zna što su čije nadležnosti  u rješavanju dijela ili cijelog problema ili pitanja
4. da se poznaju zakonske i normativne regulative kojih se potrebno pridržavati u rješavanju svakog pojedinog slučaja
5. da se koristi dogovorena međusobna komunikacija sudionika
6. da se izbjegava nepotrebno ponavljanje pitanja i problema za koje je već jednom utvrđena nemogućnost rješavanja
7. da su svi sudionici pravovremeno obaviješteni o pojedinim aktivnostima

Upravo zbog ovih pretpostavki, kao i određenih promjena tijekom vremena u zakonskim propisima kao i zbog promjenama u kadrovskim strukturama određenim odjela i službi, održana je ova prezentacija za članove vijeća kako bi u svom četverogodišnjem mandatu uspješnije radili na zadovoljenju potreba svojih sugrađana i podizanju kvalitete življenja na području svog mjesnog odbora, a time i grada u cjelini.

Opširnije na Rijeka.hr.

Dijelovi grada:
 • Banderovo
 • Belveder
 • Bivio
 • Brajda
 • Brašćine
 • Bulevard
 • Centar
 • Delta
 • Dolac
 • Drenova
 • Gornja Vežica
 • Gornji Zamet
 • Grbci
 • Hosti
 • Kantrida
 • Kozala
 • Krimeja
 • Krnjevo
 • Marčeljeva draga
 • Martinkovac
 • Mlaka
 • Orehovica
 • Pašac
 • Pećine
 • Pehlin
 • Podmurvice
 • Podvežica
 • Potok
 • Pulac
 • Rastočine
 • Rujevica
 • Školjić
 • Škurinje
 • Škurinjska draga
 • Srdoči
 • Stari grad
 • Sušačka draga
 • Sušak
 • Sveti Kuzam
 • Svilno
 • Trsat
 • Turnić
 • Vojak
 • Zamet