Izbori 2010. - Rješenje o određivanju biračkog mjesta

25.05.2010.

Kandidacijske liste za članove Vijeća mjesnog odbora Kantrida

Za područje MJESNOG ODBORA KANTRIDA, Biračko mjesto broj 15, COSTABELLA, prostorije za društveni rad, Istarska 50,koje obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama:

MO KANTRIDA

Creska
Đure Cattia
Ede Jardasa
Ivana Milčetića
Istarska, Izviñačka
Kastavska
Ljubljanska cesta
Marina Jakominića
Mate Balote: brojevi od 1 do 67
Minakov put
Opatijska
Pavlovac 2 i 4
Pionirska:brojevi 9/A, 9/B, 9/C, 9/D, 11, 11/A, 11/B, neparni brojevi od 13 do 31 te brojevi 58, 58/A, 60, 62 i 64
Podkoludricu
Portić
Preluk
Prolaz Marčeljeve Drage
Silva Milenića Lovre
Tenčićevo
Turan
Turanski put
Žlebi

Biračko mjesto broj 16, prostorije Mjesnog odbora Kantrida, Lovranska 10, koje obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama:

Brsečka
Bujska
Labinska
Liburnijska: neparni brojevi od 3 do 11 i parni brojevi od 16 do 24
Lošinjska
Lovranska
Pionirska: brojevi 1-8/A, 8/B, 9, 33, te parni brojevi od 10 do 56
Pulska
Vere Bratonje

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Bivio
  • Kantrida