Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. godinu

21.07.2014.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. godinu

Autor: Dragica Fadljević

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke prihvaćeno je Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. g. Temeljem utvrđenih potreba i interesa građana, a u skladu s financijskim planom, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provode tijekom godine brojne aktivnosti koje su sastavni dio njihovih Programa rada za tekuću godinu.

Zbirno Izvješće o radu 34 vijeća mjesnih odbora sadržajno je rezime pojedinačnih Izvješća o radu vijeća mjesnih odbora, a sastoji se od tekstualnog dijela izvješća, prezentacije kroz fotografije, tabelarnog prikaza pregleda aktivnosti vijeća mjesnih odbora, učešća pojedinih MO-a u programima, Izvješća o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora Grada Rijeke, Zbirnog pregleda prijavljenog i riješenog komunalnog nereda po mjesnim odborima i Zbirnog pregleda prijavljenih i riješenih oštećenja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima.

Uspješnost realizacije svake aktivnosti i programa ovisi  o dobroj suradnji svih čimbenika. Vijeća mjesnih odbora, u suradnji sa odjelima gradske uprave, te komunalnim i trgovačkim društvima Grada, provode aktivnosti vezane za utvrđivanje i rješavanje problema i potreba građana u komunalnom opremanju u cilju poboljšanja kvalitete stanovanja, zaštite okoliša i uređenja područja mjesnog odbora. U sklopu svojih programa rada i financijskih planova provode i čitav niz aktivnosti kojima se nastoji zadovoljiti potrebe i interese građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, održivog razvoja, ekologije, kulture, sporta i rekreacije, brige o djeci i informiranja građana.

Ove sadržaje bilo bi nezamislivo provesti bez volonterskog doprinosa naših sugrađana, te donacija i sponzorstava institucija javnog i gospodarskog sektora. Brojna događanja po pojedinim područjima rada, izuzetno velik broj korisnika programa, te brojni volonteri koji učestvuju u realizaciji programa rada vijeća mjesnih odbora dodatni su pokazatelji uspješnosti rada vijeća mjesnih odbora. Rad vijeća mjesnih odbora sadržajno je vrlo raznolik i opsežan. Sve zaključke i mišljenja o svojim aktivnostima i događanjima vijeća donose na svojim sjednicama i sastancima. U 2013. godini održano je 370 sjednica vijeća mjesnih odbora sa ukupno 1383 točke dnevnog reda, održana su 4 zbora građana, 356 sastanka s djelatnicima odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava,  te 101 sastanak s predstavnicima državnih i županijskih tijela, javnih ustanova, te ostalih pravnih osoba.

Za realizaciju svojih programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koristila su sredstva Proračuna Grada Rijeke i donacija u ukupnom iznosu od 848.871,78 kn, dok je za realizaciju malih komunalnih akcija utrošeno 11.307.132,49 kn. Zastupljenost realizacije programskih aktivnosti vijeća u pojedinim segmentima gore navedenih područja izuzetno je visoka. Sva 34 vijeća mjesnih odbora provodila su aktivnosti na području brige o djeci i sportskih zbivanja, 33 vijeća imala su programske aktivnosti iz područja kulture, 31 vijeće je imalo aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi. 29 vijeća mjesnih odbora obilježilo Dane mjesnih odbora, 26 mjesnih odbora provelo je akciju "Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor", 15 mjesnih odbora provelo je 31 ekološku akciju i 4 akcije čišćenja, a 5 vijeća mjesnih odbora izdalo je 10 biltena - informativnih glasila.

Ukupno je realizirano oko 200 programskih aktivnosti unutar kojih je realiziran čitav niz najrazličitijih događanja i to: 106 na području zdravstva i socijalne skrbi (akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, darivanja krvi, razna predavanja o zdravlju i sl., Solidarnost na djelu, i sl.),  210 na području kulture (od čakavskih večeri poezije, nastupa kulturno umjetničkih društava i udruga, kulturno zabavnih programa, promocija knjiga, filmova, dramskih priredbi i igrokaza, koncerata, izložbe, a sve u suradnji sa poznatim i manje poznatim umjetnicima  - slikarima, piscima, vokalnim skupinama, solistima, glumcima...)

Održano je 87 turnira u 15 sportskih disciplina na kojima je učestvovalo i/ili pratilo program oko 2300 naših sugrađana. Aktivnosti su provedene u suradnji sa sportskim klubovima, školama i vrtićima. Iz područja brige o djeci provedeno je oko 149 događanja ponovno u suradnji sa vrtićima, te osnovnim i srednjim školama, a samo u prosincu,  mjesecu radosti za najmlađe, održane su brojne priredbe, predstave i upriličen je doček Djeda Božićnjaka, Djeda Mraza ili Svetog Nikole u sva 34 mjesna odbora, a poklon je dobilo 3970 djece najmlađe dobi. Doprinos vizualnom identitetu grada unutar akcije "Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor"dalo je oko 530 naših sugrađana.

Dan mjesnog odbora, Dan starijih osoba, Majčin dan, Dan žena,  Dan oslobođenja Rijeke, Dan nezavisnosti, Likovna radionica za odrasle, Veseli Uskrs, Božićni koncert, Gljive moga kraja, Dani ruža, U ritmu plesa, RiBarska noć, Ex tempore samo su neki od naziva programskih aktivnosti koja se provode u mjesnim odborima za naše sugrađane, one male, one srednje i starije životne dobi.

Transparentnost rada vijeća prikazana je na web stranicama svakog pojedinog mjesnog odbora unutar portala rijeka.hr, kao i na portalu MojaRijeka.hr, u obliku zapisnika sjednica, obavijesti, izvještaja, biltena i sl.  Lokalni mediji (Novi list, Kanal Ri, Ri TV, La voce del popolo...) također prate najave i događanja pojedinih aktivnosti određenog vijeća.

Daljnji rad i razvoj mjesne samouprave, odnosno vijeća, uvelike ovisi o angažmanu volontera. Ovim putem zahvaljujemo svim dosadašnjim volonterima, donatorima i suradnicima bez kojih rad vijeća ne bi bio moguć, niti zamisliv te ujedno pozivamo naše sugrađane, da se i ubuduće uključe u rad vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. Nove ideje i prijedloge kao i pomoć u njihovoj realizaciji rado ćemo prihvatiti, a vrata mjesnih odbora otvorena su za sve generacije naših sugrađana.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim predsjednicima vijeća mjesnih odbora, njihovim zamjenicima kao i članovima vijeća na iskazanom trudu i doprinosu u razvoju mjesne samouprave u proteklom mandatu 2010-2014.
19. listopada 2014. godine  održat će se  novi izbori za vijeća mjesnih odbora. Pozivamo sve sugrađane da ostvare svoje biračko pravo, izađu na izbore i odaberu svoje predstavnike koji će pokušati jednako dobro i uspješno raditi na podizanju kvalitete života na području svog mjesnog odbora u cilju zadovoljenju potreba svih svojih sugrađana.

Pojedinačna izvješća o radu pojedinog vijeća sa detaljnijim prikazom naziva programa, učesnika kao i prihodima i rashodima mogu se pogledati na web stranici pojedinog mjesnog odbora na linku "Akti Vijeća".

Tagovi:
Dijelovi grada:
 • Banderovo
 • Belveder
 • Bivio
 • Brajda
 • Brašćine
 • Bulevard
 • Centar
 • Delta
 • Dolac
 • Drenova
 • Gornja Vežica
 • Gornji Zamet
 • Grbci
 • Hosti
 • Kantrida
 • Kozala
 • Krimeja
 • Krnjevo
 • Marčeljeva draga
 • Martinkovac
 • Mlaka
 • Orehovica
 • Pašac
 • Pećine
 • Pehlin
 • Podmurvice
 • Podvežica
 • Potok
 • Pulac
 • Rastočine
 • Rujevica
 • Školjić
 • Škurinje
 • Škurinjska draga
 • Srdoči
 • Stari grad
 • Sušačka draga
 • Sušak
 • Sveti Kuzam
 • Svilno
 • Trsat
 • Turnić
 • Vojak
 • Zamet