MO Grada Rijeke

14.10.2014.

Izbori za mjesne odbore - 19.10.2014.

U nedjelju, 19. listopada 2014. godine održat će se izbori za članove vijeća 34 mjesna odbora na području grada Rijeke. Ovi izbori su važni za sve građane jer se upravo u mjesnim odborima mogu dobiti savjeti, odgovori i pomoć u rješavanju problema vezanih uz poboljšanje kvalitete življenja u svom dijelu grada. Koje se aktivnosti odvijaju u mjesnim odborima i zašto su ovi izbori najvažniji za građane možete vidjeti u nastavku ovog članka.

Mjesni odbori

ŠTO JE MJESNI ODBOR ?
Mjesni odbor je oblik mjesne samouprave u gradovima i općinama koji se osniva radi neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. Mjesni odbor čine svi građani koji imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora. Mjesni odbori imaju svoje područje s određenim granicama, pripadajućim ulicama i kućnim brojevima. Grad Rijeka ima 34 mjesna odbora.

Kojem mjesnom odboru pripadam i gdje ću glasati, odnosno birati članove vijeća za svoj mjesni odbor?
Punoljetni građani s područja određenog mjesnog odbora koji imaju biračko pravo mogu pripadnost svojem  mjesnom odboru pogledati u Rješenju o određivanju biračkih mjesta, odnosno na web portalu Grada Rijeke na linku Pregled ulica i kućnih brojeva http://ulice-kbr.rijeka.hr/default.aspx

TKO PREDSTAVLJA MJESNI ODBOR?
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora koje u Rijeci ima 5 odnosno 7 članova, ovisno o broju stanovnika koji žive na području određenog mjesnog odbora i predsjednik vijeća. Vijeće mjesnog odbora biraju punoljetni građani s područja mjesnog odbora na vrijeme od četiri godine na izborima za vijeća mjesnih odbora, a članovi vijeća između sebe predsjednika.

Godišnjim Programom rada Vijeće utvrđuje potrebe i probleme svojih građana koji se rješavaju ili se njihovo rješavanje inicira na razini mjesne samouprave,  te utvrđuje mjere i zadatke za njihovu realizaciju. U realizaciji Programa rada uz vijeće mjesnog odbora sudjeluju i radna tijela vijeća, razne udruge, ustanove, komunalna društva i, dakako, odjeli gradske uprave Grada Rijeke.

Financijskim planom  mjesnog odbora određuju se prihodi i rashodi te dinamika trošenja sredstava za aktivnosti vijeća.

Za provedene godišnje aktivnosti, Vijeća mjesnih odbora podnose Gradonačelniku Izvješća o radu putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu.
 
Želite li saznati čime se bavi Vaš mjesni odbor, pogledajte njegov Program i pratite njegove aktualne događaje na WEB stranicama mjesnogodbora ili dođite u svoj mjesni odbor, upitajte referenta za mjesnu samoupravu - tajnika mjesnog odbora što vas zanima, uključite se i sami u aktivnosti koje se provode u mjesnom odboru, predložite, komentirajte događanja telefonom, e-mailom, faksom…..

Zašto je važno izaći na izbore i birati članove Vijeća mjesnih odbora?

ZATO JER…..
su to Vaši sugrađani, osobe koje poznajete, osobe za koje mislite da će ZNATI TKO, ŠTO, GDJE, KAKO, KADA, S KIM…

Poziv na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2014. godinu

Članovi vijeća mjesnih odbora zajedno s građanima - VAMA mogu:

 • pokretati inicijative za uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture (izgradnja nogostupa, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje neuređenih površina, izgradnja dječjih igrališta, postavljanje klupa, proširenje javne rasvjete, postavljanje prometne signalizacije, saniranje divljih deponija, odvodnja oborinskih voda i sl.) u okviru pripadajućih sredstava pripadajuće komunalne naknade;
 • pokretati i utjecati na problematiku rješavanja komunalnog nereda u svom okružju  (olupine vozila, divlji deponiji, zagađenje okoliša itd.);
 • pokretati i utjecati na saniranje oštećenih komunalnih objekata (oštećenja zidova i odroni, oštećenja ograda, branika, stupića, prometnih znakova, nogostupa, kolnika, klupa, dječjih sprava, autobusnih čekaonica, javne rasvjete, dječjih igrališta i sl.);
 • tražiti pomoć i posredovanje vijeća mjesnog odbora  u slučaju otežanog odvoza otpada, potrebi povećanja broja kontejnera za kućni otpad, raspored kontejnera za glomazni otpad;
 • organizirati i provoditi određene sadržaje iz područja:
  • kulture (izložbe slikara amatera iz svog mjesnog odbora, izložbe starih fotografija, izložbe kiparskih djela, likovne radionice, pjesničke i glazbene  večeri, predstave i igrokazi);
  • sporta  (organizirati turnire u najraznovrsnijim sportovima za sve dobne skupine);
  • brige o djeci (dječje igraonice, lutkarske predstave, priredbe uz darivanje djece u povodu Djeda Božićnjaka ili Svetog Nikole, sportske aktivnosti za djecu i sl.);
  • zdravstva i socijalne skrbi (organizirati akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, razna predavanja na teme iz područja zdravstva u suradnji sa stručnim osobljem zdravstvenih ustanova, raznih udruga, Gradskom organizacijom Crvenog križa i sl.);
  • čišćenja i uređenja okoliša, ekološke akcije;
  • natjecanja za najljepši  balkon, prozor, okućnicu, ulicu i sl.;
  • informiranja – npr. izradom biltena čijim člancima će se građane upoznati o aktivnostima i događanjima koja se provode u Vašem mjesnom odboru
  • obilježavanja Dana mjesnog odbora - izabrati dan, datum kojim će se nadalje obilježavati dan MO-a prigodnim programima

  Zajedno možete inicirati sudjelovanje u:
 • sportskim natjecanjima mjesnih odbora - Dani svetog Vida
 • projektima Riječkog programa lokalnog partnerstva…..

9. sportski susreti mjesnih odbora Grada Rijeke

A kako to izgleda u stvarnosti pogledajte kroz kratke prezentacije svega gore navedenog:

Želite li pomoći svojoj zajednici još više?
Iskažite svoju spremnost pa se uključite kao volonter u rad Vijeća mjesnog odbora u skladu s vašim interesom i mogućnostima.
Zajednica će to znati cijeniti.

(B.R. i D.F.)

 

Tagovi:
Dijelovi grada:
 • Banderovo
 • Belveder
 • Bivio
 • Brajda
 • Brašćine
 • Bulevard
 • Centar
 • Delta
 • Dolac
 • Drenova
 • Gornja Vežica
 • Gornji Zamet
 • Grbci
 • Hosti
 • Kantrida
 • Kozala
 • Krimeja
 • Krnjevo
 • Marčeljeva draga
 • Martinkovac
 • Mlaka
 • Orehovica
 • Pašac
 • Pećine
 • Pehlin
 • Podmurvice
 • Podvežica
 • Potok
 • Pulac
 • Rastočine
 • Rujevica
 • Školjić
 • Škurinje
 • Škurinjska draga
 • Srdoči
 • Stari grad
 • Sušačka draga
 • Sušak
 • Sveti Kuzam
 • Svilno
 • Trsat
 • Turnić
 • Vojak
 • Zamet