VIDEO: Građanin kao metafora za grad

27.07.2016.

Završen mural Sebasa Velascoa

Autor: Zoran Krušvar

Ovogodišnja Spajalica - serija umjetničkih intervencija u javnom prostoru, dovodi nam španjolskog umjetnika Sebasa Velascoa koji je naslikao veliki mural posvećen Rijeci, njenom industrijskom naslijeđu i njenim radnicima.

Sebas Velasco

Sebas Velasco došao je u Rijeku s namjerom izrade murala, ali bez jasne ideje što će se na tom muralu nalaziti. Istražujuću grad, njegovu prošlost i sadašnjost, pronašao je osobu kroz koju će prikazati ono što smatra distinktivnim za Rijeku. Sama lokacija na kojoj se nalazi mural, u blizini Trsatskih stuba, uklapa se u program Europske prijestolnice kulture kojim je predviđena revitalizacija prostora uz Rječinu.

U sklopu Spajalice ove će godine gostovati i drugi ulični umjetnici, o čemu nam je u snimci više rekao stručni suradnik Saša Bogojev, dok je Nataša Šuković govorila šire o projektu, a Sebas Velasco upoznao nas je sa svojim djelom.