Civilne inicijative i zeleni val

18.01.2019.

Vijeće građana: Ovo su projekti koje će Rijeka 2020 – EPK financirati s više od pola milijuna kuna!

„Vijeće građana“ odabralo je projekte „Civilnih inicijativa“ i Zelenog vala“ koje će Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture financirati s više od pola milijuna kuna. Ovakav oblik tzv. direktne demokracije proizašao je iz kampanje „Uključi se“, koja je krajem prošle godine pozivala sve građane da se aktivno, svojim prijedlozima rješavanja detektiranih problema, uključe u projekt Europske prijestolnice kulture.

Prva javna sjednica Vijeća građana iz programa Civilne inicijative u sklopu kampanje Uključi se! održala se u ponedjeljak 14. siječnja 2019. u RiHubu. Ovom kampanjom želi se aktivirati i uključiti što veći broj građana i građanki Rijeke i Primorsko-goranske županije u projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Vijeće građana donijelo je odluku o odabiru projekata koji će se financirati u 2019. Za slučaj da se financiranje odabranog projekta neće moći realizirati zbog nemogućnosti provedbe projekta, financirat će se projekt s tzv. rezervne liste utvrđene od strane Vijeća građana, a prema numerički utvrđenom redoslijedu.

Na natječaj za „Civilne inicijative“ prijavilo se ukupno 59 društvenih i kulturno-umjetničkih akcija, od čega 12 prijava nije zadovoljilo formalne uvjete iz javnog poziva, a preostalih 47 koje ispunjavaju formalne uvjete dostavljeno je Vijeću građana na razmatranje i odlučivanje. Izabrane inicijative, nakon konačne odluke Rijeke 2020, financirat će se ukupnim iznosom većim od 284 tisuće kuna. Evo i koji su to projekti:

 1. Projekt broj 2 “Čitajmo zajedno ispod krošnje stabala” - prijavitelj “Grupa građana Mlaka“
 2. Projekt broj 35 “Revija Zelenog filma” - prijavitelj “Tranzicijska inicijativa Rijeka“
 3. Projekt broj 28 “Oživi Rijeku” - prijavitelj “KPR 30:2“
 4. Projekt broj 43 “Trg Svete Barbare” - prijavitelj “Udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić”
 5. Projekt broj 27 “Ostvari san, skuhaj si!” - prijavitelj “Matica umirovljenika grada Rijeke“
 6. Projekt broj 9 “Promenadni koncert na Titovom mostu” - prijavitelj “Klub Sušačana”
 7. Projekt broj 6 “Ritam podzemlja” - prijavitelj “Ritam podzemlja“
 8. Projekt broj 36 “Ri urban inclusive walking 2020! Inkluzivna i održiva Rijeka“ - prijavitelj “Društvo za istraživanje i potporu”
 9. Projekt broj 10 “Betonirana sjećanja, prva skulptura u Novom naselju Škurinje” - prijavitelj “Udruga za urbanu regeneraciju Kuraž”
 10. Projekt broj 13 “Riječke plesne večeri za umirovljenike i starije osobe 2019” - prijavitelj Građanska inicijativa za “Riječke plesne večeri za umirovljenike i starije osobe 2019””
 11. Projekt broj 38 “RIspekt - radionica za jačanje i reintegraciju marginaliziranih osoba treće životne dobi“

 Lista rezervnih projekata:

 1. Projekt broj 32 “Pomoć mačkama s ulice” - prijavitelj “Pomoć mačkama“
 2. Projekt broj 39 “Seronja” - prijavitelj “neformalna inicijativa “Urbani separe“
 3. Projekt broj 12 “Filozofija u kinu” - prijavitelj “Filozofija u kinu”
 4. Projekt broj 40 “Susjedstvo Riječki neboder” - prijavitelj “Inicijativa građana “Za Riječki neboder”

Saziv „Vijeća građana“ koji odlučuje o projektima „Zelenog vala“, a radi se o ekološki usmjerenom programu, razmatralo je 20 prijava (od 21), koje ispunjavaju formalne uvjete. Vijećnici, koji svoj posao odrađuju volonterski, nešto više od 273 tisuće kuna odlučili su dodijeliti sljedećim projektima:

 1. Projekt broj 17 „Zeleni Sušak – hommage Josipu Kulfaneku I“ - prijavitelj Grupa građana – Sušačka akcija
 2. Projekt broj 18 „Zeleni Sušak – hommage Josipu Kulfaneku II“ - prijavitelj Grupa građana – Sušačka akcija
 3. Projekt broj 7 „Primorski park u srcu grada“ - prijavitelj neformalna inicijativa Urbani separe
 4. Projekt broj 11 „Tematski park Ginko“ - prijavitelj neformalna inicijativa Kvart za 5
 5. Projekt broj 1, „Džepni park Lješnjak“ - prijavitelj neformalna inicijativa Kvart za 5
 6. Projekt broj 9 „Rijeka jestivi grad“ - prijavitelj Tranzicijska inicijativa Rijeka
 7. Projekt broj 3 „Jestivi grad – uređenje platoa ispred bivše robne kuće Gornja Vežica“ - prijavitelj Grupa solidarne razmjene Rijeka -Istok
 8. Projekt broj 15 „Zeleni gradski otoci“ - prijavitelja Društvo prijatelja waldorfske pedagogije
 9. Projekt broj 10 „Senzorna mikrokompostana“ - prijavitelj Inicijativa građana Škurinja
 10. Projekt broj 5, „Ozelenjivanje kvarta simbolom grada“, prijavitelj Inicijativa građana – Kristian Starčić, Goran Jovanović i Vlado Dubrović
 11. Projekt broj 13, „Urbana intervencija na stepenicama uz autobusni kolodvor Žabica“ - prijavitelj Inicijativa građana Za ljepšu Rijeku

 Lista rezervnih projekata:

 1. Projekt broj 14 „Zelena nadstrešnica na dijelu Trga Ivana Klobučarića“ - prijavitelj Inicijativa građana Za ljepšu Rijeku
 2. Projekt broj 19 „Zeleni tok“ - prijavitelj Drenovski roditelji
 3. Projekt broj 16 „Zeleni škurinjski zidovi“ - prijavitelj Inicijativa građana Škurinja
 4. Projekt broj 2 „Eko vrt – Loboda – Trputac – Tušt – Djetelina“ - prijavitelj Društvo Naša djeca Rijeka

Prema riječima onih koji su se uključili u rad „Vijeća građana“ – posao nije lak. Izazovno je odlučivati i na sebe preuzeti odgovornost, a svi pristigli prijedlozi dali su im širu sliku o tome što građane konkretno muči, pri čemu su oduševljeni prijedlozima rješenja istih tih problema.   

Podsjetimo, od 94 pristigle prijave javnim je izvlačenjem odabrano 30 vijećnika, koji su podijeljeni u dva saziva. Jedan od njih bira „Civilne inicijative“, a drugi prijave pristigle na „Zeleni val“. Princip je takav da „Vijeće građana“ temeljem glasanja daje svoje sugestije društvu RIJEKA 2020, koji će projekte financirati i realizirati u 2019. godini.

Natječaji sudioničkih programa – „Civilne inicijative“ i „Zeleni val“, otvoreni su 28. rujna 2018. godine. Prijavilo se ukupno 80 projekata; 59 projekata na natječaj sudioničkog programa Civilne inicijative te 21 prijava projekata za sudionički program Zeleni val.

Sve prijave koje ispunjavaju formalne uvjete Vijeće građana razmatralo je i ocjenjivalo sukladno kriterijima objavljenim u javnom pozivu dostupnom na web stranici www.rijeka2020.eu/ukljucise.