Planovi za Palach, Filodrammaticu i Marganovo

24.09.2013.

VIDEO: Savez udruga Molekula donosi više suvremene kulture u centar grada

Autor: Zoran Krušvar

Savez udruga Molekula, koji će narednih pet godina biti odgovoran za programe u tri vrijedna gradska prostora, sačinjavaju udruge Drugo more, Prostor plus, Trafik, Klub ljubitelja buke, Diston, Škatula, Filmaktiv i Kazalište Hotel Bulić, a kao suradnik se pojavljuje i udruga Katapult. Oni će biti zaduženi za različite prostore i različite segmente programa koji će se u tim prostorima odvijati, a u razgovoru s nama najavljuju nove i drugačije sadržaje.

Savez udruga Molekula donosi više suvremene kulture u centar grada

Grad Rijeka odlučio je Palach, Filodrammaticu i Marganovo ustupiti na korištenje predstavnicima nezavisne kulturne scene, bez naknade, uz pokrivanje režijskih troškova. U tu svrhu raspisan je i natječaj na koji su pristigle tek dvije prijave, a ona koja je uvjete natječaja zadovoljila bila je prijava Molekule.

Što će to značiti za riječku kulturnu scenu, pokušali smo saznati iz razgovora s predstavnicima nekih od udruga.