VIDEO

19.12.2014.

U Ex Librisu održana večer čansone i poezije s Don Antonom Šuljićem

U srijedu 17.12. 2014. antikvarijat Ex libris priredio je "Večer šansone i poezije" pod nazivom "Ljudi" na kojemu je gostovao don Anton Šuljić. Nakon dva nosača zvuka ("Meštri od sije" i "Ljudi") don Anton priprema treći album svojih šansona. Na prvom CD-u nalaze se čakavske šansone, na drugome je autor, gdje je osim vlastitih tekstova na standardu uglazbio i poznate hrvatske pjesnike, a teći će biti posvećen duhovnoj tematici, uz ponešto prepjeva poznatih svjetskih autora duhovne šansone.

Osim toga don Anton je objavio pet zbirki pjesama na standardu i jednu na čakavskome jeziku. Na večeri šansone i poezije u Ex librisu autor je uz pomoć  svojih posebnih gostiju Olivere Baljak kao pratećeg vokala te Aleksandra Valenčića, izveo koloplet šansona sa sva tri albuma i kraći izbor poezije iz svojih knjiga.