FOTOGALERIJA

10.04.2019.

Radovi Gorana Trbuljaka izloženi na Korzu

Autor: Smiljana Radović Lagator

Do 24. travnja na Korzu je postavljena izložba radova konceptualnog umjetnika Gorana Trbuljaka, ekstenzija njegove tekuće izložbe "nikada do sada viđen rad neviđenog umjetnika" postavljene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti.

Do 24. travnja na Korzu je postavljena izložba radova konceptualnog umjetnika Gorana Trbuljaka, ekstenzija njegove tekuće izložbe

 

nikada do sada viđen rad neviđenog umjetnika prva je samostalna Trbuljakova izložbi u Rijeci koja ga predstavlja kroz fokus na radove iz serije Ovojeizam – zapise pisaćim strojem na A4 papiru nastale u periodu od 1971. do 1981. godine. Kao što autor i sam navodi u predgovoru izložbi, zapisi su namijenjeni ljudima na ulici (ili posjetiteljima galerija i muzeja) te se uglavnom odnose na percepciju gledanja i umjetnost.

Umjetnička praksa Gorana Trbuljaka predstavljala je krajem šezdesetih, u njegovim umjetničkim počecima, radikalan pomak u razumijevanju umjetnosti. Umjetnici tzv. Nove umjetničke prakse, kojima je pripadao, počeli su u polje umjetnosti unositi promjene, posežući često za (u ono vrijeme) neklasičnim likovnim medijima. Tako je i Trbuljakov rad potrebno promatrati u kontekstu konceptualnih praksi koje pažnju usmjeravaju na ideju umjetničkog djela; na odnos prema alternativnim načinima produkcije i predstavljanja djela, kao i na strategije definiranja statusa umjetničkog rada u odnosu na institucionalni, galerijski i tržišni sustav.

Izložba u javnom prostoru Korza i sama je oblik alternativne prezentacije Trbuljakovog rada. 18 izloženih radova pritom su u direktnoj komunikaciji sa šetačima, nerijetko ih pozivajući na određenu akciju ili na vrednovanje rada (npr. "ovo nije potpis pod slikom ovo je slika", "ovo djelo bilo bi bolje da je iznad neka slika ili fotografija konja" ili "zamisli užas: ovaj rad u stalnom postavu nekog muzeja").

Osim na Korzu, s Trbuljakovim radom moguće se upoznati i u knjizi umjetnika izrađenoj posebno za riječku izložbu, koja će promociju imati 17. 4. u 19 sati, u MMSU-u, te dakako na samoj izložbi nikada do sada viđen rad neviđenog umjetnika, sve do 12. svibnja.

Izložba je dio pretprograma Rijeke 2020 - Europske prijestolnice kulture, programskog pravca Doba moći. Skreće pažnju na promjene statusa radova u umjetničkom sustavu sagledavajući ih kroz  pravila ponašanja i rada propisana od strane muzeja i galerija koje se bave čuvanjem, promocijom i prodajom umjetničkih radova. Propituje ono što izmiče logici umjetnosti, a pripada sferi robe – pita se, što se dogodi kada rad postane vlasništvo institucije i sudjeluje u odnosima moći koji su vidljivi u načinu prezentacije i tretmanu rada.