Aktivno građanstvo

02.12.2019.

Radionica u RiHubu: Uključivanje građana u društvene projekte

Uključivanje građana u društvene projekte je peta radionica modula Zajednica, kontinuiranog edukativnog programa pod nazivom Aktivni građani u aktivnom gradu koji se provodi u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Radionica će se održati sutra, 3.12.2019. u RiHubu od 17 do 20 sati.

Foto: Rijeka 2020

Za program Aktivni građani u aktivnom gradu, participacija, sudjelovanje i uključivanje građana ključan su alat poticanja aktivnosti i društvene promjene. Kulturne politike posljednjih godina, na publiku prestaju gledati kao na pasivne promatrače. Organizatori događanja osmišljavaju društvene, kulturne ili umjetničke programme koji aktivno uključuju publiku u produkciju i realizaciju. Sličan trend pojavljuje se i u području društvenog angažmana te javna tijela sve više cijene doprinos građana.

Radionica "Uključivanje građana u društvene projekte" otvorit će ključna pitanja uključivanja drugih građana kao suradnika u projekte građanskih inicijativa i istaknuti ključne izazove i koristi takvog načina suradnje. Voditelji radionice Sherif Rushdy i Shaku Raniga predstavit će polaznicima strategije uključivanja sudionika i kreativna rješenja za uključivanje građana kroz umjetnost.

Program radionica i edukacija Aktivni građani u aktivnom gradu, namijenjeni su građanima uključenima u projekt Rijeke 2020 - Europske prijestolnice kulture, onima koji se žele uključiti, te udrugama, predstavnicima javnog sektora i građanskim inicijativama koje žele stvarati projekte korisne široj javnosti.

Edukativni program Aktivni građani u aktivnom gradu sastoji se od tri modula edukacije koji se provode u 2019. godini: Participacija (ili Participativno budžetiranje i odlučivanje), Suradnja (ili Društvena akcija ili Urbani i razvoj zajednice) i Zajednica (Učimo jačati zajednicu).