VIDEO

15.01.2019.

Rad Vijeća građana primjer direktne demokracije u Rijeci

Autor: Damir Jevtić

Prva javna sjednica Vijeća građana iz programa Civilne inicijative u sklopu kampanje Uključi se! održala se u ponedjeljak 14. siječnja 2019. u RiHubu. Ovom kampanjom želi se aktivirati i uključiti što veći broj građana i građanki Rijeke i Primorsko-goranske županije u projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Prva javna sjednica Vijeća građana iz programa Civilne inicijative u sklopu kampanje Uključi se! održala se u ponedjeljak 14. siječnja 2019. u RiHubu. Ovom kampanjom želi se aktivirati i uključiti što veći broj građana i građanki Rijeke i Primorsko-goranske županije u projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

U studenom su izabrani članovi Vijeća građana, 15 članova za svaki program uključivanja, koji su spremno i hrabro u svoje ruke preuzeli moć neposrednog odlučivanja o najboljim idejama za naš grad. Vijeće građana pregledat će i procijeniti prijedloge ostalih građana i udruga te odabrati najbolje koji će potom dobiti financijsku potporu za realizaciju. Riječ je o prijedlozima koji su pristigli kroz programe uključivanja Zeleni val i Civilne inicijative.

Podsjetimo, u program Civilnih inicijativa u sklopu kojih su građani i udruge mogli dati svoje prijedloge društvenih i kulturno-umjetničkih akcija pristiglo je 59 prijava, od čega ih je 47 prošlo administrativnu provjeru, dok je za ekološki usmjeren program Zelenog vala pristigla 21 prijava, a 20 ih je nakon pregleda dokumentacije bilo valjano.