FOTOGALERIJA

18.04.2018.

Putovima Frankopana: Napreduju radovi na sanaciji zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela

Autor: Ivica Nikolac

U sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana izvode se radovi statičke sanacije i konzervacije zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela kako bi se omogućilo aktivno i sigurno korištenje te trajna zaštita od devastacije.

U sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana izvode se radovi statičke sanacije i konzervacije zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela kako bi se omogućilo aktivno i sigurno korištenje te trajna zaštita od devastacije.

Projekt “Putovima Frankopana” pokrenula je Primorsko-goranska županija s ciljem obnove i održivog korištenja frankopanske materijalne i nematerijalne baštine. Ukupan proračun projekta je 61 milijun kuna, od čega je 47,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova Europske unije. Za statičku sanaciju i konzervaciju zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela osigurano je oko 1.6 milijuna kuna, pri čemu je udio Grada Rijeke 460 tisuća kuna, a preostali iznos se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana izvode se radovi statičke sanacije i konzervacije zapadnog zida stambenog dijela Trsatskog kaštela kako bi se omogućilo aktivno i sigurno korištenje te trajna zaštita od devastacije.Cilj projekta Kulturno-turistička ruta je zaštititi kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvaranje nove gospodarske i društveno vrijednosti kroz turističku valorizaciju. Projekt obuhvaća ukupno 17 frankopanskih kaštela i 3 sakralne lokacije s područja županije, koje će se obogatiti novorazvijenim interpretacijskim sadržajem te promovirati cjelovitom kampanjom kao jedinstveni kulturno-turistički proizvod i destinacija.

Projekt je izradila tvrtka CON-TEC d.o.o., radove izvodi tvrtka FIDAL d.o.o. Rijeka, a nadzor je provjeren A3 consult d.o.o.

Osim ulaganja u statičku sanaciju i konzervaciju zapadnog zida stambenog dijela kaštela Trsat, uredit će se i interpretacijski park na otvorenom.