Motivi našega grada

16.06.2014.

Otvorena izložba Likovnog društva Kvarner

Autor: Zoran Krušvar

Povodom obilježavanja Dana Sv. Vida, 13. lipnja u Narodnoj čitaonici otvorena je izložba Likovnog društva Kvarner, pod imenom "Motivi našega grada". Na izložbi je predstavljen niz radova čiji su autori članovi Kvarnera, a koji se tematski bave različitim motivima specifičnim za naš grad.

Otvorena izložba Likovnog društva Kvarner // Motivi našega grada

Prepoznatljive vedute, arhitektura i sakralni motivi zauzeli su zidove Narodne čitaonice i ostat će tamo do 21. lipnja. Članovi Likovnog društva Kvarner heterogeni su po pitanju stila i tehnike, ali se njihovi radovi tematski nadopunjuju i stvaraju skladnu cjelinu.

Likovno društvo djelovalo je od 1990. do 2004. godine pod imenom Likovno društvo Vežica, da bi tada uzelo ime "Kvarner". Članovi su uspješno sudjelovali u nizu slikarskih manifestacija u Rijeci i izvan nje, a posebno je vrijedno spomenuti njihovo sudjelovanje u raznim humanitarnim akcijama.

Nešto više o društvu i izložbi rekao nam je Željko Delač.