Hrvatske nakladničke kuće do sad vrlo uspješne

13.01.2013.

Održana radionica pisanja prijedloga projekata književnih prijevoda

Autor: Zoran Krušvar

U zgradi Grada Rijeke održana je 11. siječnja radionica pisanja prijedloga projekta književnih prijevoda, u sklopu koje je predstavljena potpora za književne prijevode (projektna aktivnost 1.2.2. programa EU Kultura), dosadašnji rezultati koje su ostvarile hrvatske nakladničke kuće te prijavna dokumentacija i način prijave projekata književnih prijevoda.

radionica pisanja projekata knjizevnih prijevoda

Projekti književnih prijevoda u okviru kojih nakladničke kuće i skupine izdavača mogu ostvariti potporu za prijevode književnih djela s jednog službenog jezika zemlje članice Programa na drugi službeni jezik zemlje članice Programa ujedno su i pretposljednji natječaj programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. U okviru ove potpore izdavači ostvaruju potporu isključivo za troškove prijevoda književnih djela (proza i poezija) u iznosu od najmanje 2.000,00 do najviše 60.000,00 EUR-a i to za najviše deset djela. Dozvoljeni period trajanja projekta je 24 mjeseca, a posebno se potiču prijave od strane izdavača ili izdavačkih kuća koje žele prevoditi djela autora dobitnika nagrade Europske unije za književnost kao i djela pisana na jezicima zemalja koje su Uniji pristupile od 2004. godine.

Više doznajte iz priloga: