Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja

20.07.2018.

Mala barka 2: Otvorena baza budućeg virtualnog muzeja pomorske baštine

Autor: Radio Rijeka

U sklopu međunarodnog projekta Mala barka 2, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja je na internetskoj stranici otvorio upitnik koji je baza budućeg virtualnog muzeja pomorske baštine Sjevernog Jadrana.

Guvernerova palaca

Hrvatska je pomorska zemlja s tisućljetnom tradicijom. Nažalost, ta je baština dosad bila nedovoljno vrednovana. Zahvaljujući europskim fondovima ipak su, gotovo u posljedni trenutak, mnogi njeni dijelovi oteti zaboravu. Vidljivo je to i kroz međunarodni prekogranični projekt Slovenije i Hrvatske Mala barka 2.

Budući da je pomorska baština puno širi pojam i ne čine je samo tradicijska plovila, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja uključio je u projekt i širu javnost. Na web stranici muzeja otvoren je upitnik koji je postao baza budućeg virtualnog muzeja.

Vrijednost projekta je dva milijuna i 100 tiusuća eura, od čega je 85 posto finacirano kroz europski regionalni fond.Svi koji imaju informacije o nekoj od kategorija pomorske baštine: od zgrada koje su vezene za pomorstvo, legende, običaji, povijesne činjenice.., mogu pomoći da se taj dio baštine sačuva. Stoga iz muzeja pozivaju građane da pogledaju ili ispune upitnik, a ako nisu vični korištenju tehnologije da nazovu muzej ili dođu osobno.

Prikupljeni podaci bit će stručno obrađeni i integrirani u jedinstvenu bazu pomorske baštine Sjevernog Jadrana, a najvrednije primjerke materijalne i nematerijalne pomorske baštine bit će predloženi za zaštitu i upis u Hrvatski registar kulturnih dobara.

U sklopu projekta Mala barka 2 za očuvanje, zaštitu, razvoj i promicanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana već je obnovljeno osam tradicijskih plovila i otvoren interpretacijski centar u Krku, a pri završetku je obnova tradicionalnog lošinjskog logera koji će postati interpretacijski centar u Malom Lošinju.

Izvor: Radio Rijeka